Thảo Nguyên

Thảo Nguyên – Đồi Hoa Trinh Nữ

Giới Thiệu Nguyễn Bá Thuận sinh năm 1947 tại Hà Đông – Bắc Việt. Di cư nào Nam năm 1954. Lớn lên tại miền Trung. Cựu học sinh của trường […]