Trần Cẩm Tường – Các đồn điền cao su Terres Rouges (Đất Đỏ)

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

(Niên giám thuộc địa, ngày 31 tháng 12 năm 1924)

(số đặc biệt Nam Kỳ)

Các đồn điền cao su thuộc công ty Terres Rouges được thành lập ngày 02 tháng 5 năm 1923 với số vốn là 36 triệu francs, hình thành bởi sự sát nhập của nhiều công ty khác đang hoạt động. Đó là Đồn Điền Cao su Xa Trạch, làm cốt lõi cho tổ chức mới này. Đồn điền Xa Trạch là một trong những đồn điền lâu đời nhất, được hưởng lợi từ đầu, từ lúc chưa có kinh nghiệm đến sự chăm sóc giúp đở mà người ta thường dành cho các công ty đầu tiên, và nhờ vậy nó đã  duy trì ở tình trạng luôn được cải tiến.

Hoàn toàn nằm trong vùng đất đỏ, đồn điền này là một trong những đồn điền tiên phong nêu lên bằng chứng không thể tranh cải được rằng cây cao su sẽ phát triển hoàn hảo nếu trồng trên đất đỏ, mọc lên rất bình thường, hình như chính là do phẩm chất của loại đất này, một phần cũng nhờ khí hậu Nam Kỳ (Cochin China: từ xưa chỉ đất Miền Nam Việt Nạm; Bắc Kỳ:Tonkin; Trung Kỳ: An Nam – ghi chú) đã giúp cho ngành trồng cao su những điều kiện phát triển tốt nhất. Diện tích Điền Cao su Xa Trạch là 2.083 mẫu, trong đó 1.027 mẫu được trồng nhiều năm trước đó.

 Đồn điền Xa Trạch có thêm hai đồn điền là Xa-Cam (An-Lộc) và Quản Lợi. Đồn điền Xa Cam (Anloc), cũng nằm trong vùng đất đỏ và kề cận với Xa-Trạch, có diện tích 2.153 ha, trong đó 1.090 ha trồng cao su. Không xa xưa như Xa Trạch, việc khai thác bắt nguồn từ nhiều năm và sản lượng hiện tại đã phát triển mạnh. Đồn điền Quản Lợi cũng nằm trên vùng đất đỏ, có diện tích 3622 ha, trong đó 2.326 ha đã được trồng cao su .

 Nếu lợi nhuận của đồn điền Xa Cam (An Lộc) đã đạt một mức độ nào đó nhờ có kinh nghiệm, thì ở đồn điền Quản Lợi, công cuộc phát triển chỉ triển khai từ năm1918, mới có thể đạt được những điều kiện tốt nhất; những phương pháp trồng trọt mà hơn 10 năm kinh nghiệm mới có hiệu quả. Cách tổ chức đẹp và có trật tự, đồn điền này được coi như một mô hình đồn điền mẫu mực ở Nam Kỳ. Và nếu, về phương pháp trồng tỉa và tổ chức công việc, đồn điền này không có gì để chê, thì sản lượng cũng được thỏa mãn. Việc khai thác mủ cao su bắt đâu từ tháng 5 năm nay, đã cho kết quả tốt và và sự kiện này cho phép hy vọng rằng ở Quản Lợi có một đồn điền hoàn hảo, đạt năng suất tốt nhất trên mỗi ha.

 Tóm lại, các đồn điền cao su Terres Rouges ở Nam Kỳ sở hữu một diện tích trồng cây cao su là 4.443 ha sẽ cho sản lượng bình thường vào năm 1928. Những vùng đất thuộc quyền sở hữu của công ty chưa được khai thác có một diện tích rộng lớn, cho phép mở mang sau này. Ngoài ra, đến lúc này Công ty Terres Rouges là đồn điền quan trọng nhất ở xứ Nam Kỳ, duy trì được tầm quan trọng hàng đầu, nhờ vào các phương pháp canh tác xuất sắc, sẽ có thể đứng vững trong số những đồn điên có năng suất cao nhất.

 Công ty có thêm hai đồn điền khác, trồng cà phê là chính. Trên diện tích 1.308 ha đã khai thác, 1027 ha trồng cà phê và cao su xen lẫn nhau và 281 ha chỉ trồng cà phê. Lợi nhuận của hoạt động này, hiện đang trong thời điểm phát triển toàn diện, rất dồi dào và giữ một phần quan trọng trên tổng doanh thu của công ty.

Sau cùng, để thể hiện các hoạt động hiệu quả của các công ty ở Nam Kỳ mà trong buổi hội nghị gần đây, công ty Terres Rouges quyết định sát nhập thêm Đồn điền Cochin có diện tích 2.471 ha, với 690 ha đã được canh tác và sản xuất bình thường, và Đồn điền Courtenay, có tổng diện tích 2.027 ha với 250 ha đã được canh tác và sản xuất bình thường. Ngoài ra, một kế hoạch mở rộng thêm 800 ha được dự tính cho năm sau. Hai đồn điền này có tổ chức và được trang bị tốt tạo choTerres Rouges một thành tích tuyệt vời.

Hưởng được sự chỉ đạo từ các đơn vị quản lý kỹ thuật, tất cả được tổ chức theo cùng một phương pháp canh tác và bảo dưỡng, những đồn điền đặt dưới quyền kiểm soát của công ty Các Đồn Điền Terres Rouges cấu tạo thành một tập thể đồng bộ và có giá trị cao nhất đối với các đơn đặt hàng.

Nguồn:

http://www.entreprises-coloniales.fr/inde…/Terres-Rouges.pdf

Cam Tran (phỏng dịch)

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Đã xem 16198 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.