Trần Kim Bằng

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Đã xem 28226 lần

1 Trackback / Pingback

  1. Hồi Ký: Trận Đánh tại Chi Khu Thiện Giáo – Tháng 4, 1975 (Youtube audio) | Trần Kim Bằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.