TRUMP LỘNG NGÔN NÓI LỜI ĐAO TO BÚA LỚN

ABC Đàn Hặc Luận Tội Bãi Nhiệm Tổng Thống Donald Trump rất đơn giản
như ba chữ cái bắt đầu bộ chữ cái ABC.  A là viết tắt của chữ ABUSE –
LẠM QUYỀN, Trump đã Lạm Quyền tổng thống.  B là viết tắt của chữ
BETRAYAL – PHẢN BỘI, Trump đã Phản Bội lời tuyên thệ bảo vệ Mỹ Quốc,
bảo vệ nền Dân Chủ Mỹ Quốc và Hiến Pháp Mỹ Quốc. C là viết tắt của chữ
CORRUPTION – THAM NHŨNG, Trump đã can dự nhiều sự kiện Tham Nhũng.
Trump đã vi phạm cả ba tội danh ABC nên Trump chắc chắn phải bị bãi
nhiệm tổng thống.
Vào năm 1973 Nixon đã nói “Tôi không phải một kẻ lừa đảo.” Nixon said
“I am NOT a crook.” Và sau đó Nixon đã từ chức để không bị Quốc Hội Mỹ
đàn hặc kết án rồi bãi nhiệm tổng thống của Nixon. Vào năm 2019 Trump
said “I am a CROOK, and I DON’T care.” Trump đã nói “Tôi là một kẻ lừa
đảo, và Tôi bất cần.” Trump đã vi phạm Hiến Pháp Mỹ và xem thường luật
pháp của Mỹ Quốc. Khi Mỹ Quốc có một tổng thống Không Hiểu Hiến Pháp
Mỹ và bất cần luật pháp Mỹ là lúc Mỹ Quốc và Nhân Dân Mỹ phải chịu tai
họa khủng khiếp!  Trong thời gian hơn một ngàn ngày đêm kể từ tháng
Giêng 2017 Mỹ Quốc của Người Công Dân Mỹ Chúng Ta đã được điều hành
bởi một kẻ điên cuồng, lộng ngôn, bất tài, bất xứng. Lẽ nào những
Người Công Dân Mỹ Chúng Ta có thể Trố Mắt Nhìn Một Tổng Thống Của
Chúng Ta Đã Và Đang Phạm Pháp Mà Chúng Ta Bất Lực Không Có Phản Ứng Gì
Thích Hợp Với Tai Hoạ Đó?  Chúng Ta phải chọn Trump hay nền Dân Chủ Mỹ
Quốc của Chúng Ta?
Vấn đề ở đây không phải là chính trị Mỹ-Hữu Khuynh, Mỹ-Tả Khuynh hay
Mỹ-Trung Dung; vấn đề chính là Hiến Pháp Mỹ Quốc và vấn đề đúng là
nghiêm trọng khi Trump liên tục lộng quyền tổng thống và lộng hành vi
phạm Hiến Pháp Mỹ. Trump đã không tôn trọng nguyên tắc Dân Chủ Tam
Quyền Phân Lập truyền thống của Mỹ Quốc nên Trump đã hành xử quyền
hành pháp như một Vua Mỹ Quốc toàn quyền cai trị Liên Bang Mỹ.
Rõ ràng Trump đã làm những việc rất sai trái với Hiến Pháp Mỹ Quốc.
Mọi người Công Dân Mỹ, Mỹ-Bảo Thủ, Mỹ-Hữu Khuynh, Mỹ-Cấp Tiến, Mỹ-Tả
Khuynh, Mỹ-Trung Dung, Mỹ-Độc Lập, Mỹ Trắng Đen Vàng Nâu Đỏ, đều phải
tôn trọng Hiến Pháp Mỹ vì Mỹ Quốc là một nước có luật pháp nghiêm
minh, dân chủ và tự do.  Trump đã tạo ra một cuộc Khủng Hoảng Hiến
Pháp Mỹ và hậu quả của nó đã, đang và sẽ kéo dài nhiều năm sau này để
chúng ta có thể điều chỉnh trong xã hội Mỹ và phải được ghi nhận trung
thực đầy đủ chi tiết trong lịch sử Mỹ Quốc.
Vào ngày thứ Hai 10/21/2019 trong buổi họp Nội Các của Trump, người ta
không ngờ được Trump đã gọi “Đoạn Chống Tham Nhũng – Emoluments
Clause” của bản Hiến Pháp Mỹ Quốc là “Giả Tạo – Phony”. Với tư cách
tổng thống Mỹ, Trump đã tuyên thệ để “thượng tôn và bảo vệ Hiến Pháp
Mỹ” nhưng bây giờ Trump lại đả kích, phỉ báng “Đoạn Chống Tham Nhũng”
của hiến pháp là giả tạo. Trump đã nói Hiến Pháp “giả tạo” không thành
vấn đề đối với Trump vì Trump “GIÀU”. Khi hồ sơ khai thuế lợi tức cá
nhân của Trump được công khai, lúc đó mọi người Công Dân Mỹ Chúng Ta
sẽ biết được rõ ràng “Trump Giàu Tới Mức Nào” mà bây giờ Trump lộng
ngôn nói Hiến Pháp Mỹ Quốc “giả tạo” không thành vấn đề gì đối với
Trump.
Mới đây vào hai ngày 7/10/2019 và 11/10/2019 hai Toà Kháng Án Liên
Bang tại New York và Washington DC đã ra lệnh cho Trump phải giao nạp
hồ sơ thuế cá nhân và thương nghiệp của Trump trong 8 năm kể từ 2010
tới nay cho Uỷ Ban Điều Tra của Quốc Hội Mỹ và phòng Biện Lý Manhattan
New York. Nếu Trump không có gì mờ ám gian lận trong vấn đề đóng thuế
thì Trump không gì phải sợ mà quyết liệt tới bây giờ vẫn còn cố tình
che giấu chuyện đóng thuế. Hiện nay Trump khiếu nại lên Tối Cao Pháp
Viện Mỹ để Trump được hưởng quyền miễn trừ tránh khỏi mọi cuộc điều
tra hình sự kể cả cuộc điều tra của Quốc Hội Mỹ với lý do duy nhất là
Trump đang làm tổng thống Mỹ. Nhưng Trump có thể kéo dài chức vụ tổng
thống của Trump trong bao lâu nữa? Có lẽ nào Trump muốn làm Tổng Thống
Mỹ Muôn Năm?
Hay là Trump muốn làm tống thống Mỹ muôn năm? Trong lịch sử Mỹ Quốc
chưa từng có một tổng thống nào đã gây ra quá nhiều vấn đề cá nhân rắc
rối như Trump! Trong khi Nixon và Clinton đã bị Quốc Hội Mỹ điều tra
đàn hặc luận tội bãi nhiệm, thì cả hai Nixon và Clinton đều ít nhiều
tỏ thiện chí hợp tác với điều tra viên; trái với Trump hiện tại, Trump
hoàn toàn chống lại cuộc điều tra hợp pháp theo hiến định. Trump tuyên
bố là cuộc điều tra của quốc hội là âm mưu đảo chính của đảng Dân Chủ
nhằm lật đổ Chính Phủ Trump! Người Công Dân Mỹ Chúng Ta không khỏi
buồn cười khi nghe Trump nói Quốc Hội Mỹ âm mưu đảo chính Trump, và
điều này càng chứng tỏ tình trạng tâm-sinh-lý-tâm-thần của Trump không
được ổn định bình thường và Trump không được yên tâm làm nhiệm vụ tổng
thống để lo chuyện Mỹ Quốc đại sự, vì Trump luôn luôn lo sợ một chuyện
gì sẽ xảy ra cho Trump, cụ thể như chuyện Trump không còn làm tổng
thống nữa, thì Trump sẽ bị truy tố ở toà án liên bang Washington DC và
toà án tiểu bang New York vì các tội hình sự.
Quả thật trong bản Hiến Pháp Mỹ có “Đoạn Chống Tham Nhũng – Emoluments
Clause” ở Điều Khoản I – Article I, Chương 9 – Section 9; nếu chính
bản thân Trump trước khi hay trong lúc làm tổng thống Mỹ đã có đọc bản
Hiến Pháp Mỹ thì chắc chắn Trump phải biết rõ Đoạn Chống Tham Nhũng ở
Điều Khoản I Chương 9. Những ngày gần đây có hai toà kháng án liên
bang ở Washington DC đã ra lệnh mở lại những vụ kiện Trump tham nhũng
lạm quyền tổng thống để trục lợi cho chính bản thân Trump và gia đình
Trump.  Điều này có ảnh hưởng tới toà nhà khách sạn Trump
International Hotel ở Washington DC mà Trump còn làm chủ và hưởng lợi.
Hiện nay Trump và gia đình Trump buộc phải lo chuyện bán lại khách sạn
này cho người khác. Trump Hotel ở DC chỉ là một trong số nhiều cơ sở
kinh doanh của Trump làm chủ đã đang rõ ràng vi phạm luật Chống Tham
Nhũng – Emoluments Law.
Khi xem xét tiểu sử của Trump, người ta nhận thấy trước ngày được làm
tổng thống Mỹ, ngoài việc kinh doanh địa ốc, Trump đã từng là diễn
viên Truyền Hình Hiện Thực – TV Reality Shows, Trump đã là một người
ít nhiều nổi tiếng về đủ thứ chuyện xấu tốt, từ chuyện Trump viết sách
tự truyện The Art Of The Deal đồng tác giả với Tony Schwartz, nhưng
trên thực tế Schwartz đã cho cả thế giới biết rằng Trump đã thuê
Schwartz “Ghostwriter-Người Viết Thuê” viết giúp cho Trump gần toàn bộ
cuốn sách; rồi tới chuyện Trump Casino không thành công phải chuyển
nhượng casino cho chủ khác; rồi tới chuyện Trump Airline phá sản phải
bán lại cho US Airways; rồi tới chuyện Trump University đã lường gạt
sinh viên phải bồi thường rồi đóng cửa; cho tới chuyện đóng phim mặc
dù Trump đã không đóng tới hai phim; Trump cũng luôn luôn muốn chính
mình được nổi tiếng. Trước khi được làm tổng thống Mỹ, Trump đã từng
tự cao kiêu ngạo tuyên bố rằng “Một Mình Trump Có Thể Sửa Chữa Mọi Lỗi
Hệ Thống Của Mỹ Quốc – I Alone Can Fix America” hoặc là “Có Thể Làm
Cân Đối Mậu Dịch Của Mỹ Quốc” hay là “Có Thể Làm Mỹ Quốc Không Thâm
Hụt Ngân Sách” trong vòng một năm. Nhưng trên thực tế Trump đã không
thể thực hiện lời hứa này với Nhân Dân Mỹ vì Thâm Hụt Ngân Sách Liên
Bang và Thâm Hụt Mậu Dịch của Mỹ Quốc trong ba năm qua 2017, 2018,
2019 đã tăng lên lớn nhất kể từ năm 2009.
Như vậy, Trump đã từng phô trương cái tài làm kinh tế thực sự rất tồi
và cái kiến thức kinh-tế-học không quá bậc cử-nhân-kinh-tế của Trump,
thì việc phô trương đó chỉ là Trump quen thói phóng đại láo toét,
ngông cuồng mà Trump không-có-căn-bản-gì-để-cao-ngạo-ngông-cuồng. Và
hơn nữa, làm sao một người như Trump đã từng bị sáu (6) lần khai phá
sản thương nghiệp mà có tài làm kinh tế thành công cho được? Câu
chuyện dài của Trump còn hơn thế nữa, Trump còn lộng ngôn ngạo mạn nói
rằng “Trump tài giỏi hơn tất cả tướng lãnh hiện dịch của Quân Đội Mỹ”
với hàm ý của Trump là Trump xứng đáng làm Tổng Tư Lệnh Quân Đội Mỹ
không có ai sánh bằng Trump. Nhưng Trump đã là một kẻ Trốn Quân Dịch
Trong Chiến Tranh Việt Nam Bằng Năm Giấy Hoãn Dịch Vì Lý Do Sức Khoẻ
Trong Liên Tiếp Năm Năm; sở dĩ Trump đã được hoãn dịch nhiều lần như
vậy là nhờ có người cha triệu phú của Trump lo lót những giấy tờ hoãn
dịch cho Trump. Bây giờ có nhiều sự thật của Trump đã đang bị phơi bày
ra ánh sáng cho mọi người biết. Làm thế nào một kẻ trốn quân dịch có
thể có kiến thức quân sự hơn các tướng lãnh hiện dịch của Quân Đội Mỹ?
Có những đặc điểm của Trump rất khác với những nam diễn viên khác kể
cả nam diễn viên hài là Trump có thói quen nói lời bạt mạng, đao to
búa lớn, thông tục hơn cả người bình dân nói tục tĩu. Và Trump còn nói
tục tĩu thêm trong cuộc phóng vấn với Billy Bush là Trump đã từng bóp
cái Lima của người nữ làm việc chung với Trump vì Trump là người nổi
tiếng; phụ nữ để cho Trump muốn làm gì trên thân thể của họ cũng được
vì Trump là người Nổi Tiếng Thánh Bóp! Trong thời kỳ của tổng thống
Trump ở Mỹ Quốc, Văn Minh Mỹ Quốc đã bị xuống cấp trầm trọng, bị hạ
thấp phẩm giá.  Cụ thể là sự kiện Trump đã từng tuyên bố “Tôi thông
minh về việc KHÔNG trả tiền thuế – I’m smart for NOT paying taxes”.
Người Công Dân Mỹ Chúng Ta chân thật không thể nào nói rằng mình Thông
Minh hơn người khác khi gian lận thuế, không đóng thuế đầy đủ, hay
KHÔNG trả một xu thuế nào là thông minh (!)
Đây là cụ thể vài chuyện thường tình với vài người bình thường. Còn
những chuyện lớn liên quan tới quốc gia; Trump cũng đã dùng lời lẽ đao
to búa lớn như “xoá sạch lãnh thổ, huỷ diệt toàn bộ nền kinh tế” để đe
dọa Bắc Hàn, Iran, Turkey, Afghanistan, và Trung Cộng. Nhưng thật mỉa
mai cho Trump là một người “Miệng Hùm Gan Sứa” thường thường to tiếng
“Chó Sủa Chó Không Cắn Ai”, khiến cho người ta phải suy nghĩ và đánh
giá lại giá trị của “Văn Minh Mỹ Quốc Thời Kỳ Trump” đã đang bị xuống
cấp trầm trọng, bị hạ thấp phẩm giá vì Trump là một người chịu trách
nhiệm lãnh đạo Mỹ Quốc cho dù trong một năm, hai năm, một nhiệm kỳ hay
hai nhiệm kỳ tổng thống, Trump cũng ít nhiều ảnh hưởng làm gương xấu
cho Mỹ Quốc.
Cũng có một chuyện nữa cần nói ra đây là trong cách nói chuyện với
người khác có một điều quan trọng nhất mà mọi người phải chú ý là
Trump sử dụng “MẬT NGỮ – CODE” để truyền đạt những việc quan trọng mà
Trump mong muốn người nghe phải ngầm hiểu ý muốn của Trump, nhất là
những người cộng sự hay những thuộc cấp của Trump như Michael Cohen
luật sư riêng của Trump trong hơn mười năm; Cohen trong buổi điều trần
hữu thệ trước Quốc Hội Mỹ đã cho biết là Trump dùng Mật-Ngữ Code để
người khác làm theo ý muốn của Trump. Đó cũng là cách của một tên Trùm
Mafia nói chuyện với đàn em, đó cũng là cách tốt nhất, an toàn nhất để
Trump cãi chối trách nhiệm nếu có xảy ra chuyện gì trở ngại công việc
thì Trump đổ lỗi cho người khác đễ giữ cho Trump luôn vô tội, vì lúc
đó Trump có thể cãi chối là Trump đã không trực tiếp ra lệnh hay yêu
cầu làm lỗi như vậy.
Vào ngày 23/1/2016 trong một cuộc tụ tập ở Iowa những người ủng hộ
Trump tranh cử tổng thống, Trump đã đưa bàn tày làm dấu bắn súng rồi
nói trước đám đông rằng “Tôi có thể đứng giữa Đại Lộ Thứ Năm và bắn
một người nào đó và Tôi sẽ không mất một cử tri nào ủng hộ tôi – I
could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I
wouldn’t lose any voters.” Mới đây vào ngày thứ Tư 23/10/2019 những
luật sư biện hộ cho Trump đã tranh luận trước toà án rằng Trump không
thể bị điều tra hay kết tội hình sự nếu Trump bắn chết một người nào
đó tại giữa Đại Lộ Thứ Năm của thành phố New York vì Trump hiện tại là
tổng thống Mỹ. Những luật sư đã dùng luận điệu này để biện hộ cho việc
Trump không công khai hồ sơ thuế cá nhân của Trump vì Trump đang làm
tổng thống Mỹ được quyền miễn trừ mọi cuộc điều tra.
Trong thời gian này Trump đã đang phạm một tội cũng tương tự như phạm
trọng tội bắn chết người ở giữa Đại Lộ Thứ Năm. Đó là sự kiện Trump
đứng trước máy thu hình của các phóng viên báo chí Mỹ, Trump đã yêu
cầu hai thế lực nước ngoài là Ukraine và Trung Cộng can thiệp vào cuộc
bầu cử Mỹ 2020. Lời nói của Trump khiến cho Trung Cộng phải nhanh
chóng cải chính rằng Trung Cộng sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện
nội bộ, chuyện bầu cử của Mỹ Quốc. Sau đó Trump cãi chối là Trump đã
nói đùa. Rõ ràng Trump là một người giảo biện. Từ trước tới giờ Trump
đã nói đùa nhiều chuyện động trời (!)
Nhưng Trump đã bị phát hiện Trump có cuộc điện đàm giữa Trump và tổng
thống Ukrainian vào ngày 25/7/2019.  Cuộc điện đàm đó đã làm bằng
chứng chỉ rõ Trump lạm quyền tổng thống Mỹ của một nước lớn để vặn vẹo
đặt điều kiện, ép buộc một tổng thống của nước nhỏ đang cần viện trợ
quân sự Mỹ giúp đỡ chống lại xâm lăng Nga-Putin. Trump đã nói với hàm
ý ám chỉ “Có Qua Có Lại – Quid Pro Quo”, Trump sẽ cấp viện trợ giúp
đỡ, nếu tổng thống Ukraine công khai trên truyền hình quốc gia Ukraine
tuyên bố điều tra cha con Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ đối thủ chính
trị của Trump và điều tra nước Ukraine đã can thiệp bầu cử Mỹ 2016 chứ
không phải nước Nga-Putin đã làm. Đây là một nổ lực trong nhiều nổ lực
của Trump bây giờ nhằm giải tội cho Nga-Putin đã giúp Trump thắng cử
tổng thống Mỹ năm 2016.  Đây cũng là một hình thức hối lộ. Trump đã
dùng viện trợ quân sự Mỹ như một hối lộ cho tổng thống Ukraine để đổi
lại tổng thống Ukraine phải có hành động làm hại Biden, giúp Trump tái
thắng cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Trump đã giữ lại số tiền 400 triệu đôla viện trợ quân sự cho Ukraine
rất cần mua vũ khí Mỹ chống lại xâm lăng Nga-Putin. Số tiền này đã
được Quốc Hội Mỹ thông qua chấp thuận cho Ukraine, số tiền này là của
Nhân Dân Mỹ, số tiền này không phải của riêng Trump. Khi Trump đã giữ
lại số tiền nêu trên để vặn vẹo đặt điều kiện có lợi cho riêng Trump,
hành vi của Trump trong việc này là phạm pháp. Nó cũng là một hình
thức hối lộ. Trump đã đề nghị hối lộ là viện trợ quân sự cho tổng
thống Ukraine với điều kiện Trump sẽ nhận được trợ giúp của tổng thống
Ukrain trong việc điều tra cha con Biden tham nhũng năm 2016 lúc đó
Biden làm phó tổng thống Mỹ, và chuyện quan trọng cần thiết hơn cho
Trump là tổng thống Ukraine sẽ công khai điều tra chuyện nước Ukraine
can thiệp cuộc bầu cử Mỹ 2016 chứ không phải nước Nga-Putin đã làm.
Với hình thức hối lộ kiểu này rõ ràng Trump cũng vi phạm luật bầu cử
Liên Bang Mỹ. Hành vi của Trump không có lợi ích gì cho Mỹ Quốc, nó
chỉ có lợi cho cá nhân Trump.
Khi bị phát hiện âm mưu “Có Qua Có Lại – Quid Pro Quo”, Trump và các
luật sư thuộc cấp của Trump ở Phủ Tổng Thống Mỹ cố sức che giấu bằng
mọi cách để sự kiện có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Trump không bị
nổ bom dây chuyền sẽ làm sụp đổ Chế Độ Trump. Trump và bè lũ của Trump
quyết liệt nói “Không Có Qua Có Lại – No Quid Pro Quo”, vì nếu Trump
thực sự có âm mưu “Có Qua Có Lại – Quid Pro Quo” với Ukraine trong
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 là Trump phạm trọng tội, Trump đã thông
đồng âm mưu cùng nước ngoài thao túng bầu cử Mỹ, và dùng thế lực nước
ngoài điều tra công dân Mỹ.
Trump quyết liệt cãi chối “Không Có Qua Có Lại – No Quid Pro Quo” và
Trump kịch liệt đả kích Người Thổi Còi – Whistleblower và những Nhân
Chứng đã chính tai nghe cuộc điện đàm của Trump với tổng thống
Ukraine, Trump cáo buộc họ là gián điệp, phản quốc, không yêu nước Mỹ,
và Trump đe doạ trừng phạt họ bằng án tử hình.  Một tổng thống có hành
vi kêu gọi thế lực nước ngoài trong âm mưu làm hại đối thủ chính trị
và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là vi hiến, có hành động
phạm tội hình sự và phải bị quốc hội điều tra đàn hặc bãi nhiệm tổng
thống.
Đây là một thủ tục chính trị do quốc hội thực hiện căn cứ trên qui
định của Hiến Pháp Mỹ Quốc. Nhưng Trump đã không hiểu hay cố ý không
hiểu thủ tục chính trị này khi Trump cứ ngang bướng nói thủ tục điều
tra đàn hặc bãi nhiệm tổng thống là một trò chơi khăm – hoax của đảng
Dân Chủ đối lập làm hại Trump. Trump còn đả kích cuộc điều tra đàn hặc
của quốc hội là hoạt động của một gánh xiếc, nhưng một gánh xiếc phải
có nhân vật chính đó là anh hề và Anh Hề Đó Đúng Là Trump. Rõ ràng
Trump càng nói nhiều chừng nào thì Trump càng nói tầm bậy nhiều chừng
nấy, càng chứng tỏ Trump Đã Không Hiểu Hiến Pháp Mỹ Hay Trump Bất Cần
Luật Pháp Mỹ.
Hơn nữa, một Toà Án Liên Bang Mỹ tại Washington DC đã có phán quyết là
cuộc điều tra đàn hặc của quốc hội là hợp pháp hợp hiến. Như vậy tại
sao Trump cho tới nay vẫn còn la làng rằng quốc hội điều tra Trump là
bất hợp pháp?  Khi Mỹ Quốc có một tổng thống không hiểu Hiến Pháp Mỹ
và bất cần luật pháp Mỹ là lúc Mỹ Quốc và Nhân Dân Mỹ phải chịu tai
họa khủng khiếp! Trong thời gian hơn một ngàn ngày đêm kể từ tháng
Giêng 2017 Mỹ Quốc của Người Công Dân Mỹ Chúng Ta được điều hành bởi
một kẻ điên cuồng, lộng ngôn, bất tài, bất xứng. Lẽ nào những Người
Công Dân Mỹ Chúng Ta có thể Trố Mắt Nhìn Một Tổng Thống Của Chúng Ta
Đã Và Đang Phạm Pháp Mà Chúng Ta Bất Lực Không Có Phản Ứng Gì Thích
Hợp Với Tai Hoạ Đó?
Người Công Dân Mỹ Chúng Ta đang xem xét các định chế và hệ thống
Kiểm-Soát và Cân-Bằng, the Checks-and-Balances truyền thống của Mỹ
Quốc Chúng Ta có phải đã đang bị xuống cấp, bị hạ thấp phẩm giá, và bị
bao phủ đen tối vì kể từ tháng Giêng năm 2017 tới nay đã đang bị Trump
và bè lũ của Trump kịch liệt đả kích, tấn công bằng mọi hình thức.
Người Công Dân Mỹ Chúng Ta nên nhớ rằng “Cương Thi Cộng Sản Liên Sô
Đang Trả Thù Mỹ Quốc” khi tên cựu sĩ quan tình báo KGB Liên Sô cũ,
hiện tại là Nga-Putin đã đang làm mọi cách phục thù tiêu diệt Mỹ Quốc
của chúng ta.
Rất rõ ràng Trump và bè lũ của Trump vu cáo các đảng viên Dân Chủ Mỹ
là cộng sản là xã hội chủ nghĩa khi họ có quan điểm lập trường bảo vệ
môi sinh chống lại biến đổi khí hậu và môi trường ô nhiễm, và chủ
trương Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Toàn Dân Mỹ. Nhất là các đảng viên Dân
Chủ Mỹ luôn luôn chống lại Nga-Putin cựu sĩ quan KGB Liên Sô, trong
khi đó Trump đã từng nhìn nhận Nga-Putin là bạn thân và nhiệt tình ca
ngợi ngưỡng mộ Nga-Putin là người hùng, là người thông minh hơn Obama.
Như vậy Ai Là Cộng Sản hay Cảm Tình Viên Cộng Sản trá hình người Yêu
Nước Mỹ? Trump hay người đảng Dân Chủ Mỹ?
Quả thật Trump có một quá trình nói láo, nói những chuyện giật gân
không có thật để gây chú ý của đám đông và làm cho Trump nổi tiếng.
Người ta xem xét tình trạng tâm-sinh-lý-tâm-thần của Trump thì nhận ra
một điều quan trọng là khi đám đông không thèm chú ý tới Trump nữa là
lúc Trump bị thảm hại. Nếu Trump là diễn viên điện ảnh thì Trump đã đi
vào lãng quên của đám đông từ lâu rồi, nhưng hiện tại Trump là tổng
thống Mỹ thì chuyện Trump khuấy động dư luận gây ồn ào trong chính
trường Mỹ Quốc và trên thế giới chuyện này chuyện kia có liên quan tới
vấn đề quốc gia Mỹ và các nước khác là một vấn nạn khi Trump không bao
giờ chịu trách nhiệm cho những lời nói của Trump vì khi bị chỉ trích
thì Trump thường cho rằng mình nói đùa; cụ thể như chuyện Trump đứng
nói trước những máy thu hình của các phóng viên Mỹ là Trump “Người
Được Thiên Chúa Chọn – I Am The Chosen One” để Cứu Mỹ Quốc khỏi chết
vì Tàu Cộng.
Hơn thế nữa, Trump đã ngông cuồng, trịch thượng vượt mức bình thường
khi tự mình tuyên bố “Trump Là Vua Do Thái – King Of Israel” vì Có
Trump Nên Nước Do Thái Tồn Tại và Trump là “Second Coming Of God –
Chúa Jesus Sống Lại”. Lời nói này của Trump đã khiến cho người dân Do
Thái phản đối mạnh mẽ. Đây đúng là những lời LỘNG NGÔN ngông cuồng của
một tên có bệnh tâm-sinh-lý-tâm-thần rất trầm trọng. Ngày xưa chưa có
trực tiếp truyền hình – TV và Liên Mạng Toàn Cầu – Internet nên những
lời ngông cuồng lộng ngôn không thể bay xa, nhưng bây giờ người ta có
đủ thứ phương tiện truyền thông và các mạng xã hội như Twitter, nên
Trump tha hồ nói nhiều chuyện giật gân vô trách nhiệm để cả thế giới
phải chú ý tới Trump, và nhất là những kẻ Cuồng Trump điên cuồng giống
như Trump ủng hộ Trump như một Ngôi Sao Nổi Tiếng. Trên mạng xã hội
Twitter càng có nhiều kẻ Cuồng Trump càng khiến Trump “tuýt” mỗi ngày
càng nhiều như thể là Trump cần “tuýt” như Trump cần ăn uống, cần làm
chuyện vệ sinh, tình dục, cần hít thở. Người Công Dân Mỹ Chúng Ta đã
quá chán quá ngán ngẩm khi nghe Trump nói “I Am Unmatched And Wisdom –
Tôi Là Người Thông Thái Và Vô Đối” hay Trump đã nói “I Am An Extremely
Stable Genius – Tôi Là Một Thiên Tài Cực Ổn Định”.
Nhưng, Trump đừng tưởng rằng Trump nói đùa những chuyện động trời,
“tuýt” những chuyện giật gân gây chú ý của mọi người… cho vui, vì
những chuyện này sẽ là bằng chứng rõ ràng của chính Trump kết tội
Trump ở toà án liên bang và tiểu bang, cụ thể như chuyện Trump gian
lận thuế và hoạt động rửa tiền. Trong một cuộc tranh luận của ứng cử
viên tổng thống vào ngày 26/9/2016 Trump đã kiêu hãnh nói “I’m smart
for not paying taxes – Tôi thông minh về chuyện không trả tiền thuế”.
Trump đã tự đào huyệt chôn chính mình. Cụ thể như chuyện luật sư riêng
của Trump là Michael Cohen đã đang bị tù giam vì gian lận thuế. Trump
đã gian lận thuế, thì ra sao?
Vào ngày 23/7/2019 Trump đã tuyên bố “Tôi có Đoạn 2 – Article 2, căn
cứ vào đó Tôi có quyền làm bất cứ chuyện gì Tôi muốn như một tổng
thống – I have an Article 2, where I have the right to do whatever I
want as president.” Quả thật Hiến Pháp Mỹ Quốc có Đoạn 2 – Article 2.
Nó miêu tả công việc của tổng thống Mỹ với rất nhiều quyền hành. Đối
với Trump rất thích Đoạn 2 – Article 2 vì nó cho Trump rất nhiều quyền
hành, nhưng nó cũng không cho phép Trump lộng hành lạm quyền muốn làm
gì thì cứ làm. Đoạn 2 – Article 2 cũng qui định việc đàn hặc luận tội
kết án, bãi nhiệm, và buộc tổng thống rời khỏi nhiệm sở rồi đi tù (!)
Trump vào ngày thứ Ba 22/10/2019 đã nói về cuộc điều tra luận tội
Trump, một thủ tục pháp lý được ghi trong Hiến Pháp Mỹ Quốc tương
đương với việc xử tử người Mỹ Da Đen “Lynching – Treo Cổ Hành Hình” .
Từ ngữ Lynching – Treo Cổ Hành Hình gợi lại lịch sử Mỹ kỳ thị chủng
tộc từ cuối những năm 1800 tới thập niên 1960 người Mỹ Da Trắng giết
hại người Mỹ Da Đen. Điều đáng chú ý là Trump dùng từ ngữ Lynching –
Treo Cổ Hành Hình này để nói về một thủ tục pháp lý được ghi trong
Hiến Pháp Mỹ Quốc.
Thời gian gần đây Trump cũng đã giận dữ trước cuộc điều tra đàn hặc
luận tội Trump diễn ra ngày một căng thẳng, Trump vào hôm thứ Hai
21/21/2019 đã chỉ trích đảng Cộng Hoà không đoàn kết bênh vực Trump.
Cơn giận của Trump còn trút vào cả nhóm “Đảng Viên Cộng Hoà Không Bao
Giờ Ủng Hộ Trump – Never Trumper Republicans” gồm các Dân Biểu và
Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Cộng Hoà, và cựu viên chức bảo thủ đối lập
với Trump. Vào ngày thứ Tư 23/10/2019 Trump đã sỉ nhục họ là “Cặn Bả
(Cứt Đái) Của Con Người – Human Scum”. Với tư cách tổng thống, Trump
không nên có lời nói dơ bẩn đối với chính người thuộc đảng của Trump
như vậy. Hay là ngay từ ngày đầu tiên Trump đích thực không phải Cộng
Hoà Mỹ, Trump đã đội lốp Cộng Hoà để phá hoại đảng Cộng Hoà Mỹ của
chúng ta.
Trump đã chưởi rủa khinh miệt người khác là CHÓ. Trump đã chưởi nữ cố
vấn da đen Omarosa Newman của Trump là “Con Chó Kia – That Dog” khi bà
này tiết lộ Trump kỳ thị chủng tộc. Khi ứng cử viên O’Rourke, một
người chỉ trích chính sách kiểm soát súng của Trump khiến Trump không
thích O’Rourke nên khi O’Rourke bỏ cuộc tranh cử tổng thống thì Trump
cũng chưởi O’Rourke là “Nó Nghỉ (tranh cử) Như Một Con Chó – He Quit
Like A Dog”.  Và sau khi thủ lãnh khủng bố ISIS là Abu Bakr
al-Baghdadi tự sát trong cuộc đột kích của Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ,
Trump cũng chưởi Baghdadi “Chết Như Một Con Chó – Died Like A Dog”.
Đây là hiện tượng tình trạng tâm-sinh-lý-tâm-thần của Trump hiện nay
đang sa sút tồi tệ khi Trump không biết nói gì hơn “Như Một Con Chó –
Like A Dog”, và còn tồi tệ hơn nữa khi Trump nói sai tên của vài người
quen và của ông bộ trưởng quốc phòng của Trump là ông Esper mà Trump
gọi là Esperanto.  Đây là dấu hiệu của bệnh đảng trí của Trump rõ ràng
càng ngày càng nặng thêm.
Trump cũng đã luôn miệng đả kích ông Jay Powel Chủ Tịch Cục Dự Trữ
Liên Bang Mỹ – Fed về việc không cắt giảm lãi suất xuống 0% làm cho
thị trường chứng khoán Mỹ không tăng lên theo ý muốn của Trump. Việc
này đã khiến Trump tức giận nói Jay Powel là “Kẻ Thù Lớn Nhất Của Mỹ
Quốc”, nếu so sánh với Tàu Cộng-Xi thì Powel là kẻ thù lớn nhất hơn cả
Tàu Cộng-Xi nữa. Thực sự Trump muốn can thiệp vào các hoạt động của
Fed, mà từ trước tới nay Fed là một định chế tài chánh có truyền thống
độc lập, và các tổng thống tiền nhiệm trước Trump đều phải tôn trọng
tính độc lập của Fed.
Trong thời gian hơn một ngàn ngày đêm kể từ tháng Giêng 2017 Mỹ Quốc
của Người Công Dân Mỹ Chúng Ta đã được điều hành bởi một kẻ điên
cuồng, lộng ngôn, bất tài, bất xứng và rất gian xảo. Trump đã từng nói
những Người Công Dân Mỹ chống lại Trump là Phản Quốc, là Kẻ Thù Của
Nhân Dân. Trump đã giảo biện rằng chống Trump là Không Yêu Nước Mỹ.
Nhưng Trump đã hàm hồ đồng hoá Trump với Mỹ Quốc vì rõ ràng Trump là
cá nhân Trump, rất rõ ràng Trump không thể nào là Mỹ Quốc. Lẽ nào
những Người Công Dân Mỹ Chúng Ta có thể Trố Mắt Nhìn Một Tổng Thống
Của Chúng Ta Đã Và Đang Phạm Pháp Mà Chúng Ta Bất Lực Không Có Phản
Ứng Gì Thích Hợp Với Tai Hoạ Đó? Chúng Ta phải chọn Trump hay nền Dân
Chủ Mỹ Quốc của Chúng Ta?./.
Dr. Tristan Nguyễn @Washington DC, 7/11/2019

Đã xem 6683 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.