TRUMP NÓI KHÔNG LÀM GÌ HƠN NỮA ĐỂ CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ trên những lời đích thực này của Trump, “Không làm gì
hơn nữa để chống dịch COVID-19. Không làm gì hơn nữa để chống
dịch COVID-19.” được ghi âm lại trong một cuộc phỏng vấn qua
điện thoại, Trump đã rõ ràng chứng tỏ chính mình là một TÊN
CẨU THẢ SÁT NHÂN TẬP THỂ – NEGLIGENT MASS KILLER.
Một Người Cha hay một Người Mẹ, Vô Ý Bỏ Quên Hay Vô Tình Để
Con Nhỏ Của Mình Bên Trong Chiếc Xe Có Nhiệt Độ Quá Nóng Làm
Chết Đứa Nhỏ Nạn Nhân Kia, Chắc Chắn là Người Cha Người Mẹ
Đó Bị Kết Tội CẨU THẢ SÁT NHÂN.
Lịch sử Mỹ cho biết, trong Biến Cố 911 Có Hơn 3,000 Nạn Nhân
Đã Bị Giết Chết Trong Toà Nhà Tháp Đôi Của Thành Phố New
York bằng Hai Chiếc Phi Cơ Khủng Bố. Nhưng Bin Laden Đã Không
Thực Sự Bay Hai Chiếc Phi Cơ Khủng Bố Kia Đụng Vào Toà Nhà
Tháp Đôi. Bởi Vì Bin Laden Là Thủ Lãnh Của Khủng Bố, Chắc
Chắn Hắn Bị Kết Tội SÁT NHÂN TẬP THỂ.
Vào ngày 14/8/2020 Ký Giả Bob Woodward Đã Thực Sự Ghi Âm Những
Lời Nói Đích Thực Của Trump trong một cuộc phỏng vấn Trump
qua điện thoại. Bây giờ, Công Chúng Mỹ Biết Rõ Ràng Trump Đã
Kết Luận Rằng “Không làm gì hơn nữa để chống dịch COVID-19.
Không làm gì hơn nữa để chống dịch COVID-19 – Nothing More Could
Have Been Done. Nothing More Could Have Been Done.” Đối Phó Với
Đại Dịch COVID-19 Ở Mỹ-Quốc. Trump đã nói lặp lại những lời
này “Không làm gì hơn nữa để chống dịch COVID-19. Không làm
gì hơn nữa để chống dịch COVID-19 – Nothing More Could Have Been
Done. Nothing More Could Have Been Done.” trong khi đó Mỹ-Quốc đã
có hơn167,000 Người Mỹ Chết do COVID-19.
CHÚNG TA, NHỮNG CÔNG-DÂN-MỸ, VỪA NGHE TRUMP ĐÃ VỪA NÓI CÁI
QUỈ QUÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY?  CHÍNH MIỆNG TRUMP ĐÃ NÓI “KHÔNG
LÀM GÌ HƠN NỮA ĐỂ CHỐNG DỊCH COVID-19 – NOTHING MORE COULD HAVE
BEEN DONE ON COVID-19.” ?!
NHƯ VẬY, TRUMP ĐÃ QUÊN KHI TRUMP MỘT CÁCH HÃNH DIỆN ĐÃ NÓI
TRONG MỘT BUỔI HỌP BÁO RẰNG TRUMP LÀ MỘT TỔNG THỐNG
THỜI-CHIẾN, MỘT TỔNG-TƯ-LỆNH TRONG MỘT CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI
CHỦNG-MỚI SIÊU-VI CORONAVIRUS.
TRUMP, TỔNG THỐNG THỜI-CHIẾN, TỔNG-TƯ-LỆNH, ĐÃ KHÔNG CÓ MỘT
KẾ HOẠCH HÀNH QUÂN TOÀN QUỐC THỰC SỰ ĐỂ CHỐNG LẠI ĐẠI DỊCH
COVID-19 TRONG CẢ NƯỚC MỸ.
TRUMP ĐÃ TRÁNH NÉ NHIỆM VỤ CỦA MỘT TỔNG-TƯ-LỆNH CHỈ HUY
TOÀN MỸ-QUỐC KHI TRUMP ĐÃ ĐẨY RA XA NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠI DỊCH
VỀ PHÍA CÁC TIỂU BANG VÀ LÃNH THỔ ĐỂ CHO HỌ TỰ GIẢI QUYẾT
VẤN ĐỀ.
TRUMP ĐÃ CHƯA BAO GIỜ HOÀN TOÀN TỔNG-ĐỘNG-VIÊN TOÀN KHẢ NĂNG
CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MỸ ĐỂ YỂM TRỢ CHO CÁC TIỂU BANG VÀ
CÁC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐANG CẦN NHỮNG NGUỒN TÀI-VẬT LỰC.
Đến ngày hôm nay 15/9/2020 Mỹ-Quốc hiện có 199,643 Người Mỹ
Chết và một tháng trước đây vào ngày 14/8/2020 Mỹ-Quốc đã
có 167,000 Người Mỹ Chết, điều đó có nghĩa là Siêu-Vi
SARS-CoV-2 Đã Đang Liên Tiếp Giết Chết Người Mỹ. Đồng thời
Những Người Mỹ Chết Do Dịch COVID-19 đã đang xảy ra cùng một
lúc với kết luận của Trump rằng “KHÔNG LÀM GÌ HƠN NỮA ĐỂ
CHỐNG DỊCH COVID-19 – NOTHING MORE COULD HAVE BEEN DONE ON
COVID-19.”
Để đối phó với Đại Dịch COVID-19 ở Mỹ-Quốc rõ ràng Trump
đã bỏ cuộc. TRUMP ĐÃ THẤT BẠI. TRUMP ĐÃ ĐẦU HÀNG ĐẠI DỊCH
COVID-19. Dưới Sự Lãnh Đạo Bất Tài Của Trump, Mỹ-Quốc đã
đang rất buồn thảm và bất hạnh với số Tổn Thất Sinh Mạng
Người Mỹ vẫn còn tăng nhiều thêm mỗi ngày. Trong vài ngày
sắp tới Con Số Người Mỹ Chết Do Dịch COVID-19 Sẽ Tăng Lên
200,000 Người Mỹ Chết.
Tóm lại, Trump Đã Đang Lơ Đễnh Nhiệm Vụ Và Bất Tài Lãnh Đạo
Và Thất Bại Lời Tuyên Thệ Tổng Thống Của Trump Để Bảo Vệ
Sinh Mạng Người Mỹ. Một Tên CẨU THẢ SÁT NHÂN hay một Tên CẨU
THẢ SÁT NHÂN TẬP THỂ Đều Là Tội Phạm Hình Sự Như Nhau.
TRUMP ĐANG SUY NGHĨ GÌ? Hay TRUMP KHÔNG SUY NGHĨ GÌ CẢ VỀ ĐẠI
DỊCH COVID-19 Ở MỸ-QUỐC, NHƯNG THỰC RA TRUMP VẪN LUÔN TOÀN
THỜI GIAN NGHĨ VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
TRUMP ĐÃ ĐANG BỊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ÁM ẢNH NẶNG NỀ NHƯ
THỂ TRUMP ĐÃ ĐẶT TẤT CẢ TIỀN CỦA TRUMP HAY TIỀN CỦA MỘT
NGƯỜI NÀO QUEN BIẾT CỦA TRUMP VÀO NÓ VẬY. Thị Trường Chứng
Khoán Mỹ Là Bộ Phận, Không Phải Toàn Bộ Nền Kinh Tế Mỹ. Nó
Cũng Không Thể Giúp Trump Tránh Khỏi Bị Truy Tố Hình Sự./.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_9/15/2020
TRUMP SAID NOTHING MORE COULD HAVE BEEN DONE ON COVID-19
Based on these Trump’s actual words, “Nothing more could have been
done. Nothing more could have been done.” that were recorded in a
telephone interview, Trump showed clearly himself a NEGLIGENT MASS
KILLER.
A Parent, Who Accidently Forgot Or Put His/Her Child Inside His/Her
Highly Hot Temperature That Killed That Little Victim, Was Accused Of
NEGLIGENT MURDER For Sure.
Historically, in the 911 Upheaval More Than 3,000 Victims Were Killed
in the Twin Towers of NYC with Two Terrorist Airplanes, But Bin Laden
Actually Did Not Fly Those Two Terrorist Airplanes Crashed Onto the
Twin Towers. Because Bin Laden Was The Head Of Terrorists, He Was
Accused Of MASS KILLER For Certain.
On 8/14/2020 the Journalist, Bob Woodward, Did Record These Trump’s
Actual Words in a telephone interview with Trump. Now, the American
Public Clearly Know That Trump Concluded That “Nothing More Could Have
Been Done. Nothing More Could Have Been Done.” In Response To The
COVID-19 Pandemic In America. Trump repeatedly said these words
“Nothing More Could Have Been Done. Nothing More Could Have Been
Done.” At that time the USA had more than 167,000 American Deaths from
COVID-19.
WE, THE U.S. CITIZENS, JUST HEARD OF WHAT THE HELL TRUMP JUST DID SAY?
TRUMP HIMSELF SAID THAT “NOTHING MORE COULD HAVE BEEN DONE ON
COVID-19.”?!
SO, TRUMP FORGOT WHEN HE PROUDLY HAD SAID IN A PRESS BRIEFING THAT HE
IS A WARTIME PRESIDENT, A COMMANDER-IN-CHIEF IN A WAR AGAINST THE
NOVEL CORONAVIRUS.
TRUMP, THE WARTIME PRESIDENT, THE COMMANDER-IN-CHIEF, HAS NOT OBTAINED
ANY TRUE NATIONAL OPERATION PLAN TO FIGHT THE COVID-19 PANDEMIC IN
ENTIRE AMERICA.
HE AVOIDED TO TAKE RESPONSIBILITY OF A COMMANDER-IN-CHIEF COMMANDING
THE USA WHEN HE PUSHED THE PANDEMIC PROBLEMS OFF ON THE STATES AND
TERRITORIES FOR THEIR OWN SOLUTION.
HE NEVER COMPLETELY MOBILIZED THE FULL CAPACITY OF THE FEDERAL
GOVERNMENT TO SUPPORT THE STATES AND LOCAL GOVERNMENTS IN NEED OF
RESOURCES.
As of today 9/15/2020 the USA has now 199,643 American Deaths and one
month ago 8/14/2020 the USA had 167,000 American Deaths, that means
the SARS-CoV-2 Virus Has Been Continually Killing Americans. The
COVID-19 American Deaths concurrently have occurred at the same time
with Trump’s concluding that “Nothing More Could Have Been Done.
Nothing More Could Have Been Done.”
In response to the COVID-19 Pandemic in America, Trump obviously gave
up. TRUMP FAILED. TRUMP SURRENDERED TO COVID-19 PANDEMIC.    Under
Trump’s Incompetent Leadership, the USA has been very mournful and
unfortunate with the American Human Casualties keep increasing more
every day. In an Upcoming Couple Days the Numbers of American Deaths
from COVID-19 Will Increase To 200,000 American Deaths.
In brief, Trump Has Been Negligent and Incompetent and Failed His Oath
Of The Highest Office To Protect American Lives. A Negligent Murderer
or a Negligent Mass Killer Is Both Equally Same Criminal One.
What Are YOU THINKING, TRUMP? Or YOU ARE THINKING NOTHING ABOUT
COVID-19 PANDEMIC IN AMERICA, BUT IN FACT YOU KEEP THINKING ABOUT THE
STOCK MARKET ALL THE TIME.
YOU HAVE BEEN HEAVILY OBSESSED BY THE STOCK MARKET AS IF YOU HAD PUT
ALL YOUR MONEY OR MONEY OF TRUMP’S ACQUAINTANCE IN IT. The American
Stock Market Is Partial, Not Entire American Economy. Also It Cannot
Help Keeping You From Criminal Prosecution Against You./.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_9/15/2020

Đã xem 363 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.