TRUMP NÓI “NHƯ VẬY THÌ ĐÃ LÀM SAO”

Cứ MỘT PHÚT đi qua là có MỘT NGƯỜI MỸ chết do DỊCH BỆNH
COVID-19 trong khi Trump nhiều lần lặp đi lặp lại câu “It’s gonna
go away – Nó sẽ biến mất”. Trên thực tế NÓ không biến mất.
NÓ vẫn còn dây dưa lây dịch bệnh giữa đám đông người như lửa
cháy âm ỉ.
Vì Trump đã và đang KHÔNG CÓ MỘT KẾ HOẠCH TOÀN QUỐC GÌ CỤ
THỂ để chống Dịch Bệnh COVID-19, để dập tắt hoàn toàn ngọn
lửa cháy âm ỉ, nên nó sẽ còn bùng phát cháy lớn trở lại Ở
TRONG NƯỚC MỸ.
Đến ngày 11/8/2020 đã có 5,280,803 người Mỹ mắc dich bệnh
COVID-19 dương tính và có 167,150 người Mỹ chết; như vậy mà
Trump đã nói “A thousand people are dying a day. That’s true… IT
IS WHAT IT IS…– Một ngàn người đang chết trong một ngày. Đó là
có thật… NHƯ VẬY THÌ ĐÃ LÀM SAO…” trong cuộc phỏng vấn
với Jonathan Swan thuộc hệ thống truyền thông Axios HBO vào
ngày thứ Hai 3/8/2020.
NHỮNG NGƯỜI CÔNG DÂN MỸ CHÚNG TA NGHĨ GÌ KHI NGHE TRUMP NÓI VỀ
CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI MỸ LÀ “NHƯ VẬY THÌ ĐÃ LÀM SAO.” ?
Số người Mỹ đã chết vì Đại Dịch COVID-19 trong sáu tháng
đầu năm 2020 tính đến hôm nay còn nhiều hơn số người Mỹ đã
chết trong tất cả các cuộc Chiến Tranh Hải Ngoại và Nội
Chiến Mỹ cộng chung lại. Đã như vậy, Trump đã tự ca ngợi
mình là một Tổng Thống Thời Chiến Chống Đại Dịch – Against
Pandemic Wartime President, nhưng rõ ràng Trump là một Tổng Tư
Lệnh đã đang làm tổn thất sinh mạng người Mỹ nhiều nhất
trong lịch sử Mỹ. Trong lúc này những tổn thất sinh mạng Mỹ
còn tăng thêm nhiều hơn, và Trump tỏ vẻ vô tâm bất cần cảm
thông tới bất cứ ai ngoài chính bản thân Trump.
Cuối cùng, Trump đã, đang và sẽ làm cho Mỹ-Quốc thất bại thê
thảm vì Trump có tính tự phụ tự đại, ngu xuẩn, kém hiểu
biết, thiếu trách nhiệm, lơ đễnh nhiệm vụ của Người Tổng Tư
Lệnh, không đủ khả năng lãnh đạo một Nước Mỹ Phát Triển Tiên
Tiến Nhất Thế Giới.
TRUMP SAID “IT IS WHAT IT IS”
Every Minute in America ONE American already died of COVID-19 Pandemic
as Trump many times keeps repeating his words “IT’s gonna go away”. In
reality, IT, COVID-19, does not disappear. IT has been still affecting
people among crowds as smoldering fire. Because Trump still has not
had Any Particular National Plan Against the COVID-19 Pandemic in
order to completely stamp out the pandemic fire, IT will be able to
blaze up again in America.
In an interview with Jonathan Swan of Axios HBO on Monday 8/3/2020,
Trump said “A thousand people are dying a day. That’s true… IT IS
WHAT IT IS…” As of 8/11/2020 the USA has 5,280,803 Confirmed Cases
and 167,150 American Deaths.
WHAT DO WE, THE U.S. CITIZENS, THINK ABOUT TRUMP SAYING OF AMERICAN
DEATHS AS “IT IS WHAT IT IS” ?
During the six first months of 2020 the USA has total American Deaths
of COVID-19 more than the total American Deaths of all Foreign Wars
and American Civil War together. So, Trump boasted himself an
Against-Pandemic-Wartime-President, but Trump clearly is the
incompetent Commander-in-Chief who has caused the most casualties of
American Lives in American Modern History. For the time being,
American casualties keep rising up and Trump appears to be heartlessly
feeling affection for anybody but himself.
Eventually, Trump has been terribly failing America and will do more
harm to her because of his egoism, ignorance, negligence,
incompetence. Trump is certainly incompetent for the Highest Office of
the Most Advanced America./.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_8/11/2020

Coffin icons are combined into waving United States flag abstraction on a dark background. Vector collage of America state flag is made with coffin elements.

Đã xem 2330 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.