TRUMP NÓI SAI LẪN LỘN ĐẠI DỊCH CÚM-CHIM TÂY-BAN-NHA VỚI ĐỆ-NHỊ THẾ-CHIẾN

Người ta rất ngạc nhiên hỏi tại sao Các Con Của Trump và Các
Phụ Tá Của Trump đã không nói cho Trump biết là Trump đã hơn
mười lần nói sai về Đại Dịch Cúm-Chim Tây-Ban-Nha Spanish Flu
Pandemic 1918-1920. Và thêm một lần nữa vào ngày thứ Hai
10/8/2020 Trump lại nói sai về Đại Dịch Cúm-Chim Tây-Ban-Nha
Spanish Flu Pandemic 1918-1920.
Đại Dịch Cúm-Chim Tây-Ban-Nha Spanish Flu Pandemic 1918-1920 đã
được đặt tên như vậy mặc dù nguồn gốc dịch cúm không khởi
phát ở Tây Ban Nha nhưng vì khi dịch cúm bùng phát ở đó trong
một thời gian ngắn đã giết chết nhiều triệu người Tây Ban
Nha. Hơn nữa lúc đó là thời gian Thế Chiến I từ tháng 7/1914
đến tháng 11/1918 các nước Đồng Minh đã áp dụng chiến tranh
tâm lý lên Tây Ban Nha nên đặt tên Đại Dịch Cúm Chim Tây Ban Nha
cho dù nước Tây Ban Nha vẫn giữ vững lập trường hoàn toàn
trung lập trong suốt thời gian thế chiến.
Đến nay có nhiều nghiên cứu đã đồng ý rằng nguồn gốc của
đại dịch này ở Haskell County, Tiểu Bang Kansas, Mỹ-Quốc và
nó đã giết chết 675,000 người Mỹ trong nước.
Có lẽ trong Nhiều-Lần-Nói-Sai thì lần nói sai này là
Lần-Cuối-Cùng-Của-Trump-Nói-Sai, vì Trump đã nói sai như một
hành động buông một mũi tên tự bắn trúng vào cái
tính-kiêu-ngạo-ngông-cuồng-vĩ-đại của Trump, cái tính cách
mà người ta nói đúng là một
Chứng-Bệnh-Trump-Vĩ-Cuồng-Trump-Megalomania.
Vì vậy, hiện tại người ta chứng kiến một cảnh tượng thảm
thương diễn tả
Một-Mũi-Tên-Của-Trump-Tự-Bắn-Trúng-Tim-Của-Tên-Tự-Cho-Mình-Là-Một-Thiên-Tài-Cực-Ổn-Định
đưa đến kết quả là tên thiên tài cực ổn định đó rõ ràng
phải chết bởi hắn ngu dốt Lịch Sử Mỹ Hiện Đại cũng như
Lịch Sử Thế Giới mà lại có tính hay khoe khoang mình thông
minh hơn người.                                              Nói về
chuyện Trump ngu dốt Lịch Sử Mỹ Hiện Đại, người ta nhớ lại
lúc Trump đã đọc bài diễn văn Lễ Độc Lập vào ngày 4/7/2019
tại trước Lăng Tưởng Niệm Lincoln – the Lincoln Memorial ở Thủ
Đô Washington DC., có lẽ Trump đã đột ngột nổi hứng cương ẩu,
chứ không khi nào một nhân viên có kiến thức và có nhiệm vụ
soạn diễn văn cho tổng thống lại có thể viết bậy bạ trật
đường rầy.
Trump đã tỏ vẻ cao hứng với cái khí thế chiến thắng của
Quân Đội Cách Mạng Mỹ nên Trump đã trộn lẫn cuộc Chiến Tranh
Cách Mạng Mỹ – the American Revolutionary War  với cuộc Chiến
Tranh Năm 1812 – the War of 1812 giữa Liên Bang Mỹ với Anh Quốc.
Trump đã say sưa nói huênh hoang nguyên văn như sau “Our Army manned
the air, it rammed the ramparts, IT TOOK OVER AIRPORTS, it did
everything it had to do. And at Fort McHenry, under the rockets’ red
glare, had nothing but victory – Quân Đội của chúng ta phòng thủ
không phận,xây đắp thành lũy, CHIẾM ĐÓNG CÁC PHI TRƯỜNG, đã
làm mọi việc phải làm, và ở Doanh Trại Fort McHenry, dưới
ánh sáng đỏ chói lòa của hoả tiển Quân Đội của chúng ta đã
không có gì khác hơn là chiến thắng.”
Sau đây là những chứng từ chỉ rõ Trump không biết Lịch Sử Mỹ
nên đã nói sai trong ngày Lễ Độc Lập Mỹ-Quốc và làm trò
cười cho những quan khách nước ngoài có mặt trong buổi lễ.
(a.   The American Revolutionary War (1775–1783), aka the American War
of Independence – Cuộc Chiến Tranh Cách Mạng Mỹ (1775-1783),
cũng được biết là Cuộc Chiến Của Người Mỹ Giành Độc Lập)
(b.   Fort McHenry located in the Locust Point of Baltimore, Maryland.
It is best known in the War of 1812, when it successfully defended
Baltimore Harbor from an attack by the British Navy from the
Chesapeake Bay – Doanh Trại Fort McHenry tọa lạc tại Locust Point
of Baltimore, Tiểu Bang Maryland. Nó nổi tiếng trong Cuộc Chiến
Năm 1812, khi nó chiến đấu thành công bảo vệ Hải Cảng
Baltimore Harbor khỏi một cuộc tấn công của Hải Quân Anh tấn
công từ phía Vịnh Chesapeake Bay)
Mặc dù tất cả bài diễn văn của tổng thống đều được người
soạn diễn văn chuyên nghiệp viết sẵn trước cho Trump đọc, nhưng
Trump cũng phải có kiến thức để nhận biết những chi tiết
hợp lý, đúng hoặc sai của nó.  Rất đáng tiếc, Trump đã không
biết gì, nên Trump cứ đọc bậy, nói sai, và khiến cho người ta
nghe mà không khỏi vừa-buồn-vừa-cười vì tổng thống đã làm
họ cảm thấy tự ái xấu hổ với một số người đại diện nước
ngoài có mặt trong buổi lễ.
Còn hơn thế nữa, Trump đã Phô-Trương-Gấp-Hai-Lần-Sự-Thật khi
Trump say sưa nói “Những Chiến Sĩ Cách Mạng Mỹ Đã Chiếm Đóng
Hoàn Toàn Các Phi Trường – Took Over Airports.” Trump có biết
hay Các Con Của Trump có ai nói cho Trump biết là vào thời
gian của hai thế kỷ 1700s – 1800s không một quốc gia nào trên
thế giới này có phi cơ và phi trường. Vào năm 1903 Mỹ-Quốc
mới có một chiếc phi cơ thô sơ đầu tiên của hai anh em Orville
và Wilbur Wright.
Và thêm một lần nữa vào ngày thứ Hai 10/8/2020 Trump lại nói
sai về Đại Dịch Cúm-Chim Tây-Ban-Nha Spanish Flu Pandemic
1918-1920. Trước đây Trump đã hơn mười lần nói sai năm bắt đầu
dịch bệnh cúm là năm 1917 thay vì 1918, hay phải nói chính
xác là dịch bệnh bắt đầu vào tháng 2 năm 1918 và chấm dứt
vào tháng 4 năm 1920.
Trump còn nói sai và rõ ràng lẫn lộn đến buồn cười là Đại
Dịch Cúm-Chim Tây-Ban-Nha Spanish Flu Pandemic đã giết chết từ
năm mươi triệu đến một trăm triệu người lính nên nó làm chấm
dứt Đệ Nhị Thế Chiến. Hai sự kiện lịch sử là Đại Dịch
Cúm-Chim Tây-Ban-Nha Spanish Flu Pandemic 1918-1920 và Đệ Nhị Thế
Chiến 1939-1945 chấm dứt bằng hai quả bom nguyên tử rơi xuống
hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của nước Nhật.
Hai sự kiện này cách nhau trước sau hai mươi năm và chúng đã
có ảnh hưởng rất lớn lên người dân Mỹ và hầu hết các dân
tộc trên thế giới và cũng được ghi lại rõ ràng trong các
sách lịch sử của Mỹ-Quốc vậy mà Trump đã hơn mười lần lẫn
lộn nói sai.  Như vậy Trump nên vào Nhà Dưỡng Lão – Nuring Home
để nghỉ ngơi./.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_8/21/2020

Đã xem 2506 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.