TRUMP NÓI TÔI ĐÃ LUÔN LUÔN MUỐN LÀM GIẢM NHẸ TẦM QUAN TRỌNG

TRUMP NÓI TÔI ĐÃ LUÔN LUÔN MUỐN LÀM GIẢM NHẸ TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 Ở MỸ-QUỐC.

Trump đã hiểu sự trầm trọng của Đại Dịch COVID-19, nhưng hắn
đã nói láo với Công Chúng Mỹ rằng Nó Không Xấu Hơn Cảm Cúm
Mùa Và Khẳng Định Rằng Chính Phủ Liên Bang Mỹ Đã Hoàn Toàn
Kiểm Soát Được Nó.
Trump chắc chắn đã biết sự nguy hiểm của Siêu-Vi SARS-CoV-2
đối với công chúng, nhưng HẮN ĐÃ CỐ Ý LÀM GIẢM NHẸ THỰC TẾ
NGUY HIỂM VÀ TRẦM TRỌNG CỦA SIÊU-VI. HẮN ĐÃ NÓI LÁO VỚI CÔNG
CHÚNG MỸ.
TRUMP ĐÃ LÀ MỘT TỔNG-TƯ-LỆNH TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH
COVID-19 Ở MỸ-QUỐC, NHƯNG HẮN ĐÃ KHÔNG CÓ MỘT KẾ HOẠCH HÀNH
QUÂN TOÀN QUỐC. RÕ RÀNG, HẮN LÀ MỘT T.T.L. BẤT TÀI.
Trump Chưa Khi Nào Tổng-Động-Viên Toàn Khả Năng Của Chính Phủ
Liên Bang Để Đối Phó Với Đại Dịch. HẮN ĐÃ LIÊN TIẾP ĐẨY RA
XA NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠI DỊCH VỀ PHÍA CÁC TIỂU BANG ĐỂ CHO HỌ
TỰ GIẢI QUYẾT. MỘT T.T.L. ĐỦ TIÊU CHUẨN HỢP PHÁP TRONG BẤT
CỨ CUỘC CHIẾN NÀO CŨNG KHÔNG BAO GIỜ HÀNH ĐỘNG NHƯ TRUMP ĐÃ
ĐANG LÀM NHƯ VẬY.
HẮN ĐÃ CỐ Ý LÀM GIẢM NHẸ THỰC TẾ TRẦM TRỌNG CỦA ĐẠI DỊCH
COVID-19 VÀ ĐÃ RẤT CHẬM ĐỐI PHÓ VỚI SỰ NGUY HIỂM CỦA SIÊU-VI
SARS-CoV-2. TẠI SAO?  BỞI VÌ HẮN ĐÃ KHÔNG MUỐN GÂY RA MỘT CƠN
HOẢNG LOẠN TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ.
Kết quả của Trump về việc đã làm giảm nhẹ thực tế trầm
trọng của Đại Dịch COVID-19 ở Mỹ đến ngày 9/12/2020 Mỹ-Quốc
hiện có 198,128 người Mỹ chết do dịch bệnh. Thật là mỉa mai
cho ý muốn của Trump làm giảm nhẹ thực tế trầm trọng của
đại dịch ở Mỹ. CÔ ẤY, MỸ-QUỐC, đã chiếm vị trí thứ nhất
trên thế giới có tổng số người mắc bệnh được xác nhận và
số người chết nhiều nhất. SỰ XÓT THƯƠNG CỦA CHÚNG TA DÀNH
CHO CÔ ẤY.
TRÊN THỰC TẾ MỸ-QUỐC LÀ MỘT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KỶ THUẬT
HẠNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, NHƯNG TRUMP ĐÃ LÀM CHO MỸ-QUỐC THẤT
BẠI XẤU HỔ. TRUMP ĐÃ THẤT BẠI CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG VÀ CĂN
BẢN NHẤT CỦA MỘT TỔNG THỐNG MỸ ĐỂ BẢO VỆ SINH MẠNG NGƯỜI
MỸ TRÁNH KHỎI SIÊU-VI CHẾT NGƯỜI BỞI VÌ SỰ LƠ ĐỄNH NHIỆM VỤ
VÀ KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG NHẬM CHỨC CỦA HẮN./.
@DR.TRISTANNGUYEN@WASHINGTONDC_9/12/2020
TRUMP SAID I WANTED TO ALWAYS PLAY IT DOWN.
Trump understood the severity of the COVID-19 Pandemic, but he told
the American Public that It Was No Worse Than The Seasonal Flu And
Insisting That The U.S. Government Had It Totally Under Control.
Trump certainly knew the danger of the SARS-CoV-2 Virus to the public,
but HE DELIBERATELY PLAYED IT DOWN. HE LIED TO AMERICAN PUBLIC.
TRUMP WAS A COMMANDER-IN-CHIEF IN THE WAR AGAINST THE COVID-19
PANDEMIC IN AMERICA, BUT HE DID NOT HAVE ANY NATIONAL OPERATION PLAN.
OBVIOUSLY, HE WAS AN INCOMPETENT C.I.C.
Trump Never Fully-Mobilized The Federal Government Capacity To Deal
With The Pandemic. HE CONTINUALLY PUSHED THE PANDEMIC PROBLEMS OFF ON
THE STATES FOR THEIR OWN SOLUTION.  A LEGALLY QUALIFIED C.I.C. IN ANY
WAR NEVER DOES AS TRUMP HAS BEEN DOING SO.
HE INTENTIONALLY PLAYED THE COVID-19 PANDEMIC DOWN AND DID A VERY SLOW
RESPONSE TO THE DANGERS OF THE DEADLY SARS-CoV-2 VIRUS. WHY?  BECAUSE
HE DID NOT WANT TO CREATE A PANIC IN THE AMERICAN STOCK MARKET.
As a result of Trump’s Playing Down The COVID-19 Pandemic Severity In
America, the USA has 198,128 American Deaths as of 9/12/2020. It is
too ironic for Trump to play down the severe reality of the pandemic
in America. SHE, AMERICA, Reached The First Place In The World With
Her Total Highest Numbers Of Confirmed Cases And Deaths. OUR
COMPASSION FOR HER.
IN FACT, THE USA IS THE MOST ADVANCED NATION ON EARTH, BUT TRUMP
SHAMEFULLY FAILED AMERICA. TRUMP FAILED THE MOST BASIC AND IMPORTANT
JOB OF THE POTUS TO PROTECT AMERICAN LIVES FROM THE DEADLY VIRUS
BECAUSE OF HIS NEGLIGENCE AND INCOMPETENCE./.
@DR.TRISTANNGUYEN@WASHINGTONDC_9/12/2020

Đã xem 479 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.