TRUMP QUÁ LỐ BỊCH TỰ SO SÁNH CHÍNH MÌNH VỚI CHURCHILL

TRUMP QUÁ LỐ BỊCH TỰ SO SÁNH CHÍNH MÌNH VỚI CHURCHILL
THỦ TƯỚNG THỜI CHIẾN CỦA ANH-QUỐC TRONG ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN .
TRUMP SO RIDICULOUSLY COMPARES HIMSELF TO CHURCHILL THE BRITISH
WARTIME PRIME MINISTER DURING THE SECOND WORLD WAR.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_9/18/2020
Phải nói ngay ở đây là Trump Quá Lố Bịch Khi Tự So Sánh
Chính Mình Với Churchill Vì Churchill Đã Không Bao Giờ Dối Gạt
Người Dân Anh Quốc, Rất Khác Trump Chưa Lúc Nào Thành Thật
Với Công Chúng Mỹ.
Nói Thật. Nói Sự Thật Không Gây Ra Hoảng Sợ Không Làm Công
Chúng Hoang Mang Không Biết Tin Ai. Churchill Đã Nói Thật, Nói
Sự Thật Của Đức Quốc Xã-Hitler Tấn Công Anh-Quốc.
Nói Láo. Không Nói Sự Thật, Nói Dối Để Làm Giảm Nhẹ Thực
Tế Nghiêm Trọng Nguy Hiểm, Việc Đó Mới Gây Ra Hoang Mang Lo Sợ
Trong Công Chúng. Nói Láo, Không Nói Sự Thật Để Làm Lợi Cho
Chính Mình, Trump Đã Nói Láo, Nói Dối Để Làm Giảm Nhẹ Thực
Tế Nghiêm Trọng Rất Nguy Hiểm Của Đại Dịch COVID-19 Ở Trong
Nước Mỹ. Trump Đã Nói Láo, Nói Dối Với Công Chúng Mỹ Vì
Lợi Ích Cá Nhân Của Riêng Trump.
Thủ Tướng Anh-Quốc Churchill đã thực hiện một Chọn Lựa Luân
Lý – Moral Choice trong một vấn đề Chiến Tranh Sống – Chết của
Nhân Dân Anh-Quốc, Churchill Đã Nói Thật, Nói Sự Thật Của Đức
Quốc Xã-Hitler Tấn Công Anh Quốc. Đức Quốc Xã Đã Vừa Oanh
Tạc Thủ Đô Luân Đôn Của Anh Quốc.
Hành động của Churchill như vậy rất khác với Trump, vì Trump
ĐÃ KHÔNG THỰC HIỆN MỘT CHỌN LỰA LUÂN LÝ – MORAL CHOICE Trong
Một Vấn Đề Chiến Tranh Chống Đại Dịch COVID-19, vấn đề Sống
– Chết Của Nhân Dân Mỹ-Quốc.  Trump Đã Nói Láo, Nói Dối Để
Làm Giảm Nhẹ Thực Tế Nghiêm Trọng Rất Nguy Hiểm Gây Chết
Người Dân Mỹ Của Đại Dịch COVID-19 Ở Trong Nước Mỹ.
TRUMP THỰC SỰ ĐÃ KHÔNG HIỂU VẤN ĐỀ CHỌN LỰA LUÂN LÝ VÌ TRUMP
KHÔNG PHẢI MỘT NGƯỜI CÓ LUÂN LÝ. TRÊN THỰC TẾ, LUÂN LÝ TÌNH
DỤC VÀ LUÂN LÝ CỦA SỐNG-CHẾT ĐỀU GẦN NHƯ GIỐNG NHAU  – TRUMP
REALLY DOES NOT COMPREHEND THE MATTERS OF MORAL CHOICE BECAUSE TRUMP
IS THE MAN WITHOUT MORALITY. IN FACT, SEXUAL MORALITY AND LIFE-DEATH
MORALITY ARE ALMOST THE SAME.
ĐÚNG LÀ TRUMP ĐÃ NÓI LÁO VỚI NHÂN DÂN MỸ CHỈ VÌ TRUMP KHÔNG
MUỐN TẠO RA MỘT CƠN HOẢNG LOẠN Ở THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ
– “I DON’T WANT TO CREATE A PANIC [sic]” (by Definition, A PANIC IS A
SUDDEN RUSH TO SELL OR BUY IN THE STOCK MARKET.) Một Cơn Hoảng Loạn
mà Trump đã đề cập tới ở đây Không Phải Cơn Hoảng Loạn Của
Công Chúng Mỹ – A Panic of American Public. Nó đích thực là một
Cơn Hoảng Loạn Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ- A Panic of the
American Stock Market. Rất rõ ràng Nhân Dân Mỹ có nhận xét
rằng – Trump Là Một Người Không Có Luân Lý – Trump Is The Man
Without Morality – khi Trump đã vì Thị Trường Chứng Khoán Mỹ
mà Trump đã nhẫn tâm nói láo nói dối làm cho Người Dân Mỹ
bị dịch bệnh COVID chết hàng loạt.
Một sự kiện điển hình chứng minh cụ thể Trump đã Không Xem
Trọng Sinh Mệnh Người Mỹ, ngược lại Trump chỉ bận tâm cho Thị
Trường Chứng Khoán Mỹ, và như thế Một Cơn Hoảng Loạn – a
Panic [sic] mà chính miệng Trump đã đề cập tới rõ ràng là
một Cơn Hoảng Loạn Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ. Vào ngày
26/2/2020 Dr. Nancy Messonnier Giám Đốc Trung Tâm Quốc Gia Chuyên
Bệnh Hô Hấp và Miễn Dịch thuộc US.CDC – US.CDC’s National Center
for Immnization and Respiratory Diseases đã tuyên bố rằng Chủng
Mới Siêu-Vi Corona – Novel CoronaVirus Đã Có Mặt Trong Nước Mỹ
và NÓ ĐANG LÂY LAN. Lời tuyên bố này của Dr. Messonnier đã
KHIẾN CHO TRUMP RẤT GIẬN DỮ VÌ NÓ Đà LÀM CHO THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN MỸ TỨC THÌ LAO DỐC.  Sau đó Trump đã ra lệnh
ngưng tất cả nổ lực chống dịch bệnh của chính phủ liên bang
cho tới ngày 16/3/2020.
Như vậy, Chúng Ta, Những Người Công Dân Mỹ, Có Nhận Xét Rõ
Ràng Trump Là Một Người Không Có Luân Lý, Không Có Nhân Đạo,
Không Có Tình Người, Không Chú Ý Đến Sinh Mạng Người Dân Mỹ.
Vào hai tháng 2/2020, 3/2020 Trump đã biết rõ sự nguy hiểm
chết người rất nghiêm trọng do Chủng Mới Siêu-Vi Corona – Novel
CoronaVirus gây ra và nó ở trong không khí lây lan nhanh mạnh
giữa người lẫn nhau.  Như vậy rất nguy hiểm vì Trump đã chủ
trương KHÔNG MANG KHẨU TRANG.  Còn hơn thế nữa, Trump đã KHÔNG
NÓI SỰ THẬT, TRUMP CỐ Ý ĐÃ DỐI GẠT CÔNG CHÚNG MỸ.
Vào tháng 4/2020 đúng là Chính Phủ Trump Đã Huỷ Bỏ Một
Chương Trình Của Chính Phủ Liên Bang Gửi Qua Bưu Điện Tới Từng
Địa Chỉ Của Mỗi Hộ Gia Đình Hiện Cư Ngụ Trong Nước Mỹ Một
Hộp Có 500 Cái Khẩu Trang Để Dùng Ngăn Chặn Siêu-Vi Lây Lan
Trong Cộng Đồng. Đến nay chưa được giải thích tại sao Trump
huỷ bỏ chương trình này.  Như thế thật mỉa mai, vào ngày
29/4/2020 Jared Kushner con rễ của Trump cũng là một cố vấn
cấp cao của tổng thống đã lên tiếng ca ngợi tài lãnh đạo
chống Dịch Bệnh COVID-19 của Trump là “Một Câu Chuyện Thành
Công Vĩ Đại – A Great Success Story [sic]” mặc dù vào lúc đó
Siêu-Vi SARS-CoV-2 đã giết chết hơn 60,000 người Mỹ. Lời ca
tụng Trump quá lố bịch khiến cho rất nhiều Người Mỹ Còn
Lương Tâm phải phản đối và châm biếm chế nhạo Kushner.
Trở lại chuyện Trump đã tự mình so sánh ngang hàng với
Churchill cũng khiến cho nhiều Người Mỹ Còn Lương Tâm nhận xét
Trump quá lố bịch không kém gì con rễ của mình. Và người ta
không khỏi ngạc nhiên phải hỏi TẠI SAO TRUMP CỨ TỰ SO SÁNH
CHÍNH MÌNH VỚI CÁC VĨ NHÂN TRÊN THẾ GIỚI như Trump đã từng so
sánh với Washington, Lincoln, Roosevelt, Churchill. Vào tháng
6/2020 Trump đã đứng trước Nhà Thờ St. John Church tại Quãng
Trường Lafayette Square ngang mặt Phủ Tổng Thống để chụp vài
tấm ảnh làm quảng cáo tuyên truyền cho Trump.
Vụ việc Trump chụp ảnh này có một số quan chức chính phủ
Trump tham dự, và trước khi Trump chụp ảnh có ra lệnh lính an
ninh và cảnh sát phải giải tán đám đông đang đứng hoặc ngồi
biểu tình ôn hoà trước Phủ Tổng Thống bằng lựu đạn cay, bắn
đạn cao su vào người biểu tình, dùi cui đánh đập người biểu
tình, để rồi nửa giờ sau đó cho Trump được an toàn đi bộ một
quảng đường ngắn từ Phủ Tổng Thống đến Nhà Thờ St. John
Church.
Việc giải tán đám đông biểu tình ôn hoà bằng lựu đạn cay,
đạn cao su bắn vào người biểu tình, dùi cui đánh đập túi
bụi vào người biểu tình đã được Trump so sánh với cảnh
tượng của Churchill “đi thị sát những tổn thất của Đức Quốc
Xã Ném Bom – Inspecting the Bombing Damage (from the Nazi-Hitler)”.
Trên thực tế Churchill đã có đi thị sát những tổn thất của
cuộc oanh tạc, nhưng Churchill đã không ra lệnh cho các lực
lượng an ninh Anh-Quốc phải đánh đập giải tán Người Dân Anh ở
xung quanh cho Churchill được an toàn trong chuyến đi thị sát khu
vực đã bị Đức ném bom. Và các phóng viên nhiếp ảnh đã tự
nhiên làm nhiệm vụ chụp hình của Churchill, nó rất khác với
Trump đã phải dàn dựng phong cảnh phía trước Nhà Thờ St. John
Church để Trump đứng chụp hình với cánh tay phải cầm Cuốn
Thánh Kinh Bị Trump Đảo Ngược – Upside Down Bible mà Trump đã vô
ý không biết!
Đó là lần thứ nhất Trump đã một cách lố bịch tự so sánh
chính mình với Churchill Thủ Tướng Anh-Quốc Thời Chiến –
Churchill, The British Wartime Prime Minister. Sau đây là lần thứ
nhì Trump đã cường điệu, quá độ lố bịch, hết cỡ xấu hổ
nói bừa rằng Churchill đã “ở trên Mái Nhà – from Rooftops” đọc
diễn văn nói về chuyện Đức Quốc Xã ném bom.  Trên thực tế
Churchill Không Có Ở Trên Mái Nhà. Và đây là Trump đã phịa ra
một đại ý chủ yếu của bài diễn văn Churchill đã kêu gọi
người Dân Anh-Quốc “Hãy Giữ Bình Tĩnh và Tiếp Tục – Keep Calm
and Carry On”.  Cũng tương tự Trump đã ngấm ngầm chứ không công
khai kêu gọi người Dân Mỹ-Quốc “hãy giữ bình tĩnh và tiếp
tục – keep calm and carry on”, cho nên Trump Mới Không Nói Sự
Thật Về Mức Nghiêm Trọng Và Rất Nguy Hiểm Chết Người Của
Đại Dịch COVID-19 Đã Đang Xảy Ra Trong Nước Mỹ.  Đến đây người
ta đã thấy quá rõ Trump đã nói láo, nói dóc quá mức vì
Churchill Không Có Nói “Hãy Giữ Bình Tĩnh và Tiếp Tục – Keep
Calm and Carry On” với Nhân Dân Anh-Quốc đang có chiến tranh với
Đức Quốc Xã.
Có lẽ Trump tự nghĩ rằng mình giống với Churchill khi Trump
cũng chú trọng đến “Tinh Thần Lạc Quan Và Bình Tĩnh Của Công
Chúng”. Nhưng có một sự hoàn toàn khác biệt giữa Trump và
Churchill, đó là để đối phó Chiến Tranh Chống Đức Quốc Xã
trước sau nhất định Churchill Đã Thẳng Thắn Nói Thật Mức
Nghiêm Trọng Chết Người Do Hitler Gây Ra Cho Người Dân Anh-Quốc;
trong khi Trump Đã Che Giấu, Nói Láo Để Làm Giảm Nhẹ Mức
Trầm Trọng Nguy Hiểm Chết Người Do Đại Dịch COVID-19 Gây Ra Cho
Người Dân Mỹ-Quốc Để Có Lợi Cho Cá Nhân Trump.  Chính lời
nói của Trump đã được ghi âm trong một cuộc phỏng vấn với ký
giả Bob Woodward rõ ràng Trump đã thú nhận “Tôi Đã Luôn Muốn
Làm Giảm Mức Nghiêm Trọng Nguy Hiểm Của Dịch Bệnh COVID – I
Wanted To Always Play It Down” để đối phó với Đại Dịch COVID-19
trong nước Mỹ một cách Mị Dân Lừa Dối hết cỡ Trump Đã Hơn Ba
Mươi Lần Lặp Đi Lặp Lại Câu Nói Láo Với Công Chúng Mỹ rằng
dịch bệnh “Siêu-Vi Sẽ Biến Mất. Nó Sẽ Đi Khỏi – The Virus Will
Disappear. It Will Just Go Away”
Trump Đã Biết Rõ Sự Trầm Trọng Nguy Hiểm Chết Người Của Đại
Dịch COVID-19, Nhưng Trump Đã Nói Dối Với Công Chúng Mỹ Rằng
Nó Không Xấu Hơn Cảm Cúm Mùa Và Khẳng Định Rằng Chính Phủ
Liên Bang Mỹ Đã Hoàn Toàn Kiểm Soát Được Nó. Cái kết quả
của Sự Lừa Dối Mị Dân Của Trump là đến ngày hôm nay 18/9/2020
Mỹ-Quốc chiếm vị trí hạng nhất hiện có 6,925,941 triệu
người Mỹ bị lây nhiễm bệnh COVID-19 xác định dương tính và
203,171 ngàn người Mỹ đã chết. Tình hình dịch bệnh đã đang
tồi tệ như thế mà Trump còn mở miệng nói nhờ có sự lãnh
đạo của Trump, nếu không có Trump thì con số người Mỹ Chết
Sẽ Tăng Đến Một, Hai Triệu Người Chết.
Và Vì Thế Trump Đã Tự Mình So Sánh Trump Ngang Hàng Với
Churchill Thủ Tướng Anh-Quốc Thời Chiến Chống Đức Quốc Xã –
Churchill, The British Wartime Prime Minister Against The Nazi-Hitler.
Người Ta Cũng Xem Xét Rất Rõ Ràng Thực Sự Xấu Hổ Cho Trump
Tổng Thống Mỹ Thời Chiến Chống Đại Dịch COVID-19 – Trump, The
American Wartime President Against The COVID-19 Pandemic, Bởi Vì
Trump Đã Hoàn Toàn Thất Bại Và Trump Đã Bỏ Cuộc Đầu Hàng
Siêu-Vi SARS-CoV-2.  Chính miệng Trump đã thú nhận sự thất
bại, Trump bỏ cuộc, Trump đã được ghi âm nói rằng “NOTHING MORE
COULD HAVE BEEN DONE ON COVID – KHÔNG LÀM GÌ HƠN NỮA ĐỂ CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID.”  Thế Thì Làm Sao Trump Có Thể Được Ngang
Hàng Với Churchill./.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_9/18/2020

Đã xem 2665 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

1 Comment

  1. Thêm một kẻ cuồng chống Trump. Đọc vài dòng đã không muốn đọc nữa cũng đã đoán được nội dung bài báo. Không khác văn nô trong nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.