TRUMP TÊN HỀ CHÍNH TRỊ MỸ HẠNG TỒI

TRUMP KHÔNG BIẾT TRUMP ĐANG NÓI GÌ!

Bây giờ Trump cáo buộc Joe Biden và Kamala Harris cả hai tội
danh “Quân-Phiệt Fascist” và “Phản-Quân-Phiệt Antifa”.
Trong nhiều tháng qua Trump đã đang cố gắng liên kết những
đảng viên Dân Chủ Mỹ và Biden với PHẢN-QUÂN-PHIỆT ANTIFA.
Antifa là chữ viết tắt của từ ngữ “Anti-Fascist
Phản-Quân-Phiệt”.
Bây giờ, Trump cũng đang gọi tên Biden và Harris là những tên
“FASCISTS – QUÂN PHIỆT”.
Đúng là kỳ cục ngu xuẩn khi Trump cáo buộc Biden và Harris
vừa là “QUÂN-PHIỆT FASCIST” vừa là “PHẢN-QUÂN-PHIỆT ANTIFA”.
Cả hai Thực-Thể-Chính-Trị này đều không thể đứng chung.
Mới đây những người ủng hộ Trump đã tụ tập lại trên đường
băng sân bay ở Mankato, tiểu bang Minnesota vào ngày thứ Hai
17/8/2020 để nghe Trump nói chuyện. Trump đã tỏ vẻ đọc một hơi
không vấp váp một bài diễn văn viết trước được cài sẵn trong
máy TelePrompter – Nhắc Bài Diễn Văn Từ Xa, và Trump đã nói
rằng Chính Phủ Biden-Harris sẽ “Thay Thế Sự Tự Do Của Người
Mỹ Bằng Chủ Nghĩa Quân Phiệt Tả Khuynh – Left-Wing Fascism.”
Trump tiếp tục nói “Những Tên Quân Phiệt – Fascists! Chúng nó
là những Tên Quân Phiệt – Fascists!”
NHƯ VẬY, TRUMP KHÔNG BIẾT TRUMP ĐANG NÓI GÌ!
RÕ RÀNG TRUMP LÀ MỘT TÊN HỀ CHÍNH TRỊ MỸ HẠNG TỒI VÌ TRUMP
KHÔNG THỂ LÀM CHO NGƯỜI TA VUI CƯỜI KHI TRUMP CHỌC CƯỜI.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_18/8/2020
TRUMP THE BAD AMERICAN POLITICAL CLOWN.
TRUMP DOES NOT KNOW WHAT HE IS TALKING ABOUT!
Trump Now Claims Joe Biden and Kamala Harris Are Both “Fascist” and “Antifa”.
For months Trump has been trying to link the Democrats and Biden to
ANTIFA. Antifa is short for “Anti-Fascist”.
Now, Trump’s also calling Biden and Harris the “FASCISTS”
It’s absurdly stupid when Trump Claims Biden and Harris Are Both
“FASCISTS” and “ANTIFA”.  These two Political-Entities cannot stand
both together.
Recently, speaking to Trump’s supporters on a tarmac in Mankato,
Minnesota on Monday 8/17/2020, Trump appeared to read off of a
TelePrompter, and he said that the Biden-Harris Administration would
“Replace American Freedom With Left-Wing Fascism.” Trump continued,
“Fascists! They are Fascists!”
SO, TRUMP DOES NOT KNOW WHAT HE IS TALKING ABOUT!
CLEARLY TRUMP IS THE BAD AMERICAN POLITICAL CLOWN BECAUSE TRUMP CANNOT
MAKE PEOPLE LAUGH OUT LOUD.
@Dr.TristanNguyen@WashingtonDC_8/18/2020

Đã xem 2737 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.