TỪ BI và TRÍ TUỆ là cái gì?

Muốn buông bỏ được tất cả những thứ này phải có Trí Tuệ và lòng Từ Bi. Đó là con đường duy nhất. Van vái, cầu nguyện Thần Linh không giúp ích được gì cả. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng đừng cầu nguyện sau những cuộc thảm sát mà cần ngồi lại với nhau để tìm phương thức giải quyết trong tinh thần mà Phật Giáo gọi là Kiến Hòa Đồng Giải để rồi đi đến Giới Hòa Đồng Trụ tức cùng chung sống hòa bình trên hành tinh duy nhất này. Cho dù chúng ta có tìm ra một hành tinh khác có cuộc sống, thì nơi đó cũng sẽ biến thành đấu trường nếu chúng ta mang lên đó lòng hận thù, chia rẽ, kỳ thị, ghét bỏ ở Trái Đất Này.

Đào Văn Bình –  Nhật Ký Biển Đông: Một Thế Giới Đầy Bạo Lực

Năm kia, nhân lễ kỵ ” Bồ tát Thích Quảng Đức “, cư sĩ Đào Văn Bình ca ngợi, tuyên dương ” Ngọn lửa Từ bi Thích Quảng Đức ” vị pháp vong thân!

Bây giờ, khi chệt cọng uy hiếp, chiếm giữ Biển Đông, tình trạng Nước Nhà như dầu sôi lửa bổng, thân là cựu chức việc VNCH, cho dẫu là dân sự vẫn phải biết câu: Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm.

Có lẽ nào mắt lắp tai ngơ, đi giảng đạo từ bi?

Còn nói về Phật Pháp, Lục tổ Huệ Năng có câu: Bổn lai VÔ NHẤT VẬT.

TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ LÀ CÁI GÌ?

Bài của Thượng tọa Thần Tú:

Thân thị bồ-đề thọ

Tâm như minh kính đài

Thời thời cần phất thức

Vật sử nhạ trần ai.

 

身 是 菩 提 樹

心 如 明 鏡 臺

時 時 勤 拂 拭

勿 使 惹 塵 埃

 

(Thân là cây bồ-đề – Tâm như đài gương sáng – Phải luôn lau chùi sạch – Chớ để bụi trần bám).

Bài của Lục tổ Huệ Năng;

 

Bồ-đề bổn vô thọ

Minh kính diệc phi đài

Bổn lai vô nhất vật

Hà xứ nhạ trần ai

 

菩 提 本 無 樹

明 鏡 亦 非 臺

本 來 無一 物

何 處 惹 塵 埃

 

(Bồ-đế vốn chẳng cây – Gương sáng cũng không đài – Xưa nay không một vật – Bụi trần bám vào đâu?).

Quân chính Nguyễn Nhơn

Thu 15/11/2018

Đã xem 4673 lần

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.