Tự do

(Trích: “Chuyện trò với cháu nội”)

Ông nội hỏi cháu nội:

– Ở trường, cháu có học về “tự do” không?

– Dạ có! Ông nội.

– Teacher nói sao? Ông nội hỏi

– Tự do có nghĩa là freedom. Mình muốn làm gì thì làm nhưng không được xâm phạm đến tự do của người khác, không vi phạm luật pháp.

– Kể cả tự do tín ngưỡng? Thế nào gọi là tự do tín ngưỡng?

– Điều nầy mà ông nội cũng hỏi. Người ta tin cái gì, hay muốn theo đạo nào thì tùy người ta.

– Nhưng mình theo đạo nầy, người ta theo đạo kia khác mình thì sao?

– Thì mặc kệ người ta! Cháu nội trả lời.

– Nó vậy là không được. Nếu hành xử như cháu nói thì làm sao người theo đạo Tin Lành phải bỏ Châu Âu chạy qua Mỹ như tổ tiên người Mỹ, làm sao có “thạp tự chinh”? Mày không tín Chúa? Tao giết mày. Mày không tin ông Mohamad, tao giết mày.

– Bây giờ hết rồi! Ông nội.

– Ông không tin hết rồi. Này nhé! Tao không muốn phá thai. Ai chủ trương phá thai, tao chống. Tao ủng hộ bà Barrett vô ngồi Tối Cao Pháp Viện, tao ủng hộ Trump vì tao chống phá thai. Vậy, ông nội hỏi: Đó không phải là đem cái tín ngưỡng của mình mà áp đặt lên người khác, là vì phạm “tự do tín ngưỡng” hay sao?- Nếu cháu làm “Công Tố Viên” – Cháu nội trả lời – Cháu sẽ truy tố những người nầy ra tòa. Đó là công lý.

– “Công lý”. Không có công lý cháu nội à. Pascal nói: “Bên nầy Pyrenées là chân lý, bên kia thì ngược lại”.

Đã xem 240 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.