Về nước, Thấy gì, nghĩ gì?

Giữa năm 2016, tôi về VN hơn một tháng, đi loanh quanh vài nơi: gò Công, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phan Rang… rồi trở lại Mỹ.

Sau chuyền đi, nói chuyện chơi với vài người bạn, họ hỏi tôi thấy gì, nghĩ gì?… Sau đây là vài điều mắt thấy tai nghe, và kể lại, cùng quí bạn.

Đã xem 13944 lần

Về nước, Thấy gì, nghĩ gì?

Tin tức, thời sự chọn lọc bởi Nguyễn Tuấn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.