Vĩnh-Biệt Lý Tống

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Vĩnh-Biệt Lý Tống

Lý Tống thương yêu, Lý Tống ơi,

Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi!

Từ nay khép lại trong hùng-sử

Một thuở hiên-ngang giữa cuộc đời.

 

Em đã tung-hoành thỏa chí trai,

Trọn đời nợ nước trĩu hai vai,

Xông-pha nguy-hiểm liều thân sống:

Đảm-lược trên đời dễ mấy ai?

 

Em đã hy-sinh thế mọi người

Đối-đầu giặc dữ khắp trần-ai:

Kẻ thù là của toàn Nhân-Loại –

Thế-Giới chơi chung một ván bài.

 

Thất-thế nhất-thời: cảnh-huống chung.

Ai đem thành/bại luận anh-hùng?

Em nên hãnh-diện vì em đã

Giữ trọn lời thề với kiếm+cung.

 

Em hãy nằm yên nghỉ thảnh-thơi!

Sau em sẽ có biết bao người

Đứng lên tiếp-nối con Đường Sáng:

Chính-Nghĩa bao giờ cũng thắng thôi!

 

LÊ XUÂN NHUẬN

 

 Adieu, Lý Tống

Oh Ly Tong, my beloved Ly Tong!

Life and death have two ways parted far and long.

From now on is closed the heroic page

Of a haughty time amidst this critical stage.

 

You have ruled the roost, resolute to be a man:

Civic duties on your shoulders is all your life’s plan.

In spite of peril, rushing into danger:

Such courage who had been so daring a ranger?

 

You have sacrificed for all human race,

Confronting the enemy in the world anyplace:

Hostile communism is to humanity a rival, same,

We are playing the common sacred game.

 

To temporarily lose ground is a common situation.

To assess, success or failure is not a foundation.

You can be proud as you were while alive

Because you kept your words to always strive.

 

Rest in peace Ly Tong, my dear brother!

And believe that after you there are multiple other

Compatriots to continue to follow your bright way:

Just Cause will win on a certain Victorious Day!

 

English version by THANH-THANH

Đã xem 2560 lần

Giới thiệu từ Quán văn

  • Thiền sư Ajahn Chah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.