VIRUS GIẾT NGƯỜI CORONA TRUNG QUỐC ĐANG LAN RỘNG KHẮP VIỆT NAM

Sài Gòn đang ơ vào nhưng giơ phút nghẹt thơ,lo sơ,hoang mang của tuần lễ sau cùng của tháng Ba dươi sư tấn công mảnh liệt của đoàn quân ma áo đỏ Corona Trung Quốc đã hiện diện khăp mọi nơi trong nước.

Đã xem 994 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.