Vũ Hoàng Anh Bốn Phương – CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?

Vấn đề trước hết hiện nay phải quan tâm hơn cả là Chính Trị và Cách Mạng. Hai điều nay là điều chính cốt, mà mọi người dân Việt phải thực hiện, lập nên một công cuộc cũng là điều phải định đoạt cho minh bạch kĩ càng.

Nói tới Chính Trị và Cách Mạng là phải nói tới Dân Tộc là vì bản vị bao giờ cũng là Dân Tộc. Mà công việc Chính Trị và Cách Mạng là phải phục vụ cho Dân Tộc. Ta cần biết làm thế nào để đứng được trên bản vị Dân Tộc đó(1) .

Mở đầu bài viết này bằng đoạn trích trong Đường Sống Việt của cụ Lý Đông A. Đầu tháng 3 chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ Cách Mạng là gì và cũng trong sự tìm hiểu đó, chúng ta nhận diện được nhu cầu cần phải có cuộc cách mạng cho dân tộc của thế kỷ hôm nay.  Khởi đầu cuộc cách mạng phải bắt đầu từ bản thân, gọi nôm na là cách mạng bản thân. Nếu chúng ta không làm được cuộc cách mạng với chính bản thân thì sẽ không bao giờ có được cuộc cách mạng dân tộc xảy ra. Nếu có dân tộc cách mạng xảy ra (mà không làm cuộc cách mạng bản thân trước) thì cuộc cách mạng đó phải gọi là phản cách mạng (đảng csvn đã làm công cuộc phản cách mạng này bởi những người trong đảng csvn chưa bao giờ làm được cuộc cách mạng bản thân, bao gồm cả cá nhân ông Hồ Chí Minh) bởi khi Con Người, dù có thông minh cách mấy nhưng chỉ lấy Dân Tộc làm phương tiện để thực hiện chủ đích của bản thân, của đảng phái mà không xem dân tộc là bản vị để phục vụ thì đó là phản cách mạng chứ không phải là cách mạng.

Cuộc cách mạng bản thân phải khởi đầu bằng sự nhận diện từng vấn đề, từng từ ngữ, từng tư tưởng và phải loại bỏ những gì mà chúng ta đã tưởng là biết, là đúng để nhận diện rõ sự thật cho đúng bản chất của sự thật thay vì tin vào cái sự thật do chính người cầm quyền nhồi nhét vào trong đầu óc của chúng ta. Trong tinh thần đó, chúng ta hãy tìm hiểu rõ ý nghĩa của chữ Chính Trị.

Nhiều người tại Việt Nam cho rằng đừng nên tham gia vào việc Chính Trị. Đây chính là điều mà các nhà cầm quyền độc tài muốn và người Việt đã thực hiện ý muốn này, không phải là của chính mình, mà là của nhà cầm quyền độc tài csvn.

Từ ngữ Chính Trị được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau theo cái nhìn của cụ Lý Đông A. Trong tuyển tập Duy Dân Cương Thường, cụ Lý cho rằng “Chính trị là thiết kế và chấp hành dân sinh theo ba điều kiện: nhân đạo, nhân sinh, nhân cách”(2). Tuy nhiên, trong Đường Sống Việt, cụ Lý nhìn vấn đề rõ ràng hơn và cụ đưa ra bốn điểm chính khi nói về Chính Trị gồm có: Chính Trị Công Dân, Chính Trị Hằng Ngày, Chính Trị Phong Cách, Chính Trị Sinh Mệnh.

Chính Trị Công Dân

Người là một động vật và hơn các động vật khác là người biết tổ chức đời sống mình, biết tìm cách làm tồn tại giòng giống mình. NGƯỜI, vì thế gọi là chính trị động vật. Chính trị xem đó là cái điểm đặc biệt biểu hiện rõ sự sống và giá trị con người của quốc gia. Làm người, nhất là làm quốc dân, phải đứng dậy phục vụ cho quốc gia, phải tham dự chính trị, vì không thế thì không bảo là hơn loài vật được”.

Con Người khác con vật ở chỗ là chúng ta biết tổ chức đời sống của chính mình. Ngay từ thời nguyên thủy, để chống lại sức mạnh của thiên nhiên và bảo tồn nòi giống, Con Người đã hợp quần với nhau để hợp thành một gia đình, một bộ lạc hầu giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau; nâng cao cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Hành động hợp quần với nhau để chống lại một con thú dữ, để săn bắt một con thú và chia thịt nhau cùng ăn — đây chính là hành động của Chính Trị. Nếu không hợp lại với nhau thì làm sao một cá nhân có thể săn bắt một con thú có sức mạnh hơn Người? Chính sự hợp tác để bảo vệ lẫn nhau, đồng thời sự hợp tác giữa Nam-Nữ để giữ gìn nòi giống thì tất cả những sự hợp tác này đã bắt đầu từ thời nguyên thủy của loài người để tổ chức thành một xã hội đầy phức tạp của hôm nay.

Cho nên là một Công Dân của một quốc gia phải tham gia dự vào chính trị để phục vụ quốc gia (gồm cả chính mình) bởi mình là thành phần trong xã hội. Nếu xa lánh chính trị thì chẳng lẽ sinh hoạt an ninh của chính mình lại giao phó cho người khác hay sao? Chính thái độ chạy trốn chính trị của người Việt để rồi các nhà cầm quyền từ các thời đại đã thay phiên nhau xem dân như nô lệ với thời vua chúa là Thần Bất Tử Bất Trung. Ở thời đại hiện nay thì Trung Với Đãng (cố ý viết sai dấu cho đúng bản chất), Hồng Hơn Chuyên. Có nghĩa là phải luôn luôn trung thành với đãng, đặt sự sống còn của đãng lên trên sự sống còn của dân tộc. Chuyên môn không cần thiết mà cái cần thiết là phải Hồng, nghĩa là phải luôn luôn tuân thủ và thực hành mệnh lệnh của đãng, cho dù mệnh lệnh đó là đàn áp chính dân tộc, giống nòi của mình.

Khi mà Công Dân không lên tiếng và sẵn sàng chấp nhận sự đàn áp của giới cầm quyền thì câu chuyện Trung Với Đãng, Hồng Hơn Chuyên sẽ tiếp tục xảy ra. Chuyện hối lộ, tham nhũng trong xã hội; chuyện đánh đập học sinh; chuyện mua quan bán chức; chuyện đấu tố những cá nhân không nằm trong đãng ra ứng cử vào cơ quan Quốc Hội; chuyện gia tăng giá cả điện, nước hoặc chuyện ra luật nếu vượt đèn vàng vẫn phải bị phạt tiền (để quan bỏ vào túi nhiều hơn) dù rằng luật này đi ngược lại lối hành xử của quốc tế, tất cả những chuyện bên trên xảy ra tại Việt Nam bởi đa số người Việt không tham gia vào Chính Trị mà giao phó chuyện này cho một số người, cho một đãng cầm quyền.

Có người cho rằng dân trí Việt thấp nên không thể tham gia vào Chính Trị. Đây chỉ là ngụy biện của giới cầm quyền. Thời nguyên thủy, dân trí thấp hơn thời đại của hôm nay, nhưng Con Người thời nguyên thủy vẫn tham gia vào Chính Trị để tổ chức đời sống của mình, bảo vệ đời sống của mình và bảo tồn sự tiến hóa của Con Người. Chính sự tham gia vào Chính Trị của Công Dân đã làm bộ mặt của xã hội ở những quốc gia dân chủ luôn luôn được thay đổi cho phù hợp với trào lưu nhân bản, tiến bộ của thời đại.

Chính Trị Công Dân được hiểu là Công Dân phải có cái quyền (và trách nhiệm) tham gia vào công việc Chính Trị, không phải để cầm quyền, để ăn trên nằm trước, để phục vụ đãng csvn — mà là để “thiết kế và chấp hành nhân sinh”, để phục vụ người dân, phục vụ dân tộc trên một căn bản Nhân Bản, Nhân Tính, Nhân Chủ. Cái quyền này không thể nào bị những luật pháp ngăn cản bằng hình thức đấu tố, hay cần được sự giới thiệu của cơ quan ngoại vi của đãng cầm quyền.

Như đã nói bên trên, Chính Trị Công Dân đã có từ thời nguyên thủy của loài người. Và chính những Con Người thời nguyên thủy đã thực hiện Chính Trị Công Dân để biến một xã hội thô sơ thành một xã hội phức tạp, nhân bản hơn, quan tâm đến cuộc sống của người dân nhiều hơn. Chỉ khi nào chúng ta tham gia vào Chính Trị Công Dân thì lúc đó những luật lệ vô lý như vượt đèn vàng vẫn bị phạt sẽ không xảy ra; hoặc khi người dân đi biểu tình đấu tranh cho dân oan thì bị đi tù về tội gây rối trật tự công cộng sẽ chấp dứt bởi đây là bộ luật đi ngược lại quyền làm chủ của mỗi cá nhân.

Chính sự thờ ơ với chính trị, quan niệm chính trị là cầm quyền đã tạo ra một xã hội người dân chỉ là những người nô lệ cho giới cầm quyền. Và ngày nào chúng ta mãi mãi sợ hãi chính trị, không nhìn từ Chính Trị trên một góc nhìn Nhân Bản, Nhân Chủ thì đất nước và dân tộc mãi mãi lầm than.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 3 năm 2017

Dallas, TX

  1. https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/duongsongviet-version-layouted-may2016.pdf
  2. https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/duynhancuongthuong-version-layouted-apr2016-1.pdf

Khi đã xác định là chuyện tham gia vào Chính Trị là quyền của một Công Dân, quyền của Con Người — thì cụ Lý phân tích thêm cái tham gia vào Chính Trị đó đơn giản qua phần Chính Trị Hằng Ngày.

Chính trị hằng ngày là gì? “Chính trị không phải là công việc cao siêu ghê gớm, lớn lao, khó khăn, xa lạ. Chính trị ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình, ở ngay cơm áo. Đói rét mà chịu một bề, nhục nhã mà cúi đầu im lặng, không biết đứng dậy đòi lấy sự sống còn, mà xếp đặt cho quốc gia được no ấm; đó là hại cho mình và hại cả dân chúng, tức là phản mình và phản dân chúng.” (1)

Từ ngữ Đói Rét phải hiểu ở một nghĩa sâu rộng không đơn thuần là thiếu ăn, thiếu mặc. Bởi cuộc sống hàng ngày của Con Người nói chung và người Việt nói riêng, không phải là đủ ăn, đủ mặc mà còn nhiều nhu cầu khác. Nếu chỉ đủ ăn, đủ mặc để rồi yên lòng, không tham gia vào chính trị thì cuộc sống của chúng ta đâu hơn gì con bò, con trâu? Bởi trâu, bò chỉ cần đủ ăn là xong, không đòi hỏi gì nữa. Ngày hôm sau con bò – trâu có thể bị giết để người ăn thịt thì con bò – trâu cũng chẳng lo âu. Nhưng Con Người thì không đơn giản như thế. Đây chính là sự khác biệt giữa Người và Vật. Và từ ngữ Con Người đã nói lên nhu cầu của Con Người ngoài cái ăn, cái mặc còn có những nhu cầu khác gồm có cả tinh thần; gồm có cái lo lắng cho tương lai của con cái, của dân tộc; gồm có cả những quyền tự do căn bản mà ngay thời nguyên thủy của loài người mọi người đã có; gồm có cả an ninh cho chính bản thân, gia đình và giống nòi Việt; gồm có cả môi sinh nước, không khí, biển sạch, thức ăn sạch, xã hội sạch (minh bạch), chính quyền minh bạch (rõ ràng trong ngân sách chi tiêu và chịu sự kiểm soát của người dân).

Nói chung tất cả những sinh hoạt hàng ngày của chính mỗi cá nhân trong xã hội phải được chính những thành phần trong xã hội đó quan tâm. Nếu chúng ta không quan tâm để lo cho cái cuộc sống hàng ngày của chính mình thì chính chúng ta đã phản lại chính mình và dân tộc mình.

Cuộc đấu tranh của dân Hà Tĩnh trong đầu năm 2017 để đi bộ đến tòa án kiện công ty Formosa nhưng đã bị nhà cầm quyền csvn ngăn chận bằng cách — không cho các công ty xe chở người dân đến tòa án. Khi người dân quyết định đi bộ thì công an ngăn cản và đánh đập. Cái thái độ im lặng của các chủ xe để đứng về phía nhà cầm quyền; cái thái độ của công an đánh dân chúng khi mà dân chúng Hà Tĩnh thực hiện quyền tự do Con Người của chính mình, đòi công ty Formosa bồi thường thiệt hại về tinh thần, vật chất trong vụ làm biển ô nhiễm — thì hành động của nhà cầm quyền, cũng như của các công ty xe, cũng như sự im lặng của cơ quan báo chí trước hành động phản dân, hại nước này — thì số đông người dân Việt vẫn tiếp tục không tham gia vào chính trị mà cứ phó mặt cho nhà cầm quyền csvn làm gì thì làm.

Sự im lặng đáng sợ này chứng tỏ người Việt đã khước từ cái quyền tham gia vào chính trị hàng ngày của chính mình, chấp nhận làm nô lệ cho cái đãng cầm quyền, chấp nhận sự đàn áp thô bạo trên đồng bào của chính mình và xem đó không phải là chuyện của mình — do dù chính mình đang ăn cá độc, do dù chính mình bị ảnh hưởng bởi môi trường biển xấu (trực tiếp hay gián tiếp) vào đời sống kinh tế của chính mình mà vẫn im lặng không trực tiếp tham gia vào chính trị, thay đổi cuộc sống hàng ngày của chính mình.

Câu hỏi đặt ra là nhà cầm quyền cấm hay chính thái độ im lặng của đa số người dân cho nên nhà cầm quyền tiếp tục đi ngược lại nguyện vọng của người dân? Có lẽ chính thái độ im lặng của người dân đã đưa đến quyết định của nhà cầm quyền là đàn áp người dân Hà Tĩnh, đàn áp những ai lên tiếng đòi biển sạch, đòi bồi thường từ công ty Formosa. Nếu 30 triệu người dân lên tiếng thì liệu nhà cầm quyền csvn có đủ lực lượng công an để trấn áp 30 triệu người? Nếu 30 triệu người Việt thực hiện chuyện chính trị hàng ngày đòi hỏi môi trường sạch, một chính quyền minh bạch thì liệu đãng csvn sẽ đàn áp 30 triệu người trên? Chính một anh công an đàn áp người dân Hà Tĩnh đã nói là nếu số người gia tăng thì lực lượng công an khó mà đàn áp được số đông.

Câu nói của cụ Lý Đông A hơn 70 năm trước vẫn còn hiện hữu trong dân tộc Việt của thế kỷ 21 này. “Đói rét mà chịu một bề, nhục nhã mà cúi đầu im lặng, không biết đứng dậy đòi lấy sự sống còn, mà xếp đặt cho quốc gia được no ấm; đó là hại cho mình và hại cả dân chúng, tức là phản mình và phản dân chúng”. Đau đớn thay cho dân tộc Việt. Chỉ vì nhìn sai từ Chính Trị mà quên đi cuộc sống của chính mình, không dám đứng lên để giành lại quyền được sống của chính mình và dân tộc mình.

Không thể nào tiếp tục không tham gia vào chính trị khi mà chính cuộc sống của chúng ta đã bị xáo trộn. Không thể nào không tham gia vào chính trị khi giống nòi Việt đang tiếp tục bị phương Bắc làm ô nhiêm môi trường để giết hại giống nòi Việt. Không thể nào tiếp tục im lặng trước thái độ đàn áp của giới cầm quyền csvn.

Chính Trị Phong Cách.

Chính Trị theo cái nhìn của cụ Lý không ngừng ở hai điểm tầm thường trên. Trái lại cụ Lý nhìn vấn đề Chính Trị ở phương diện Nhân Luân, Nhân Cách và Quốc Cách. Nói chung cái Chính Trị phải là để phục vụ Con Người, những người dân sống trong quốc gia đó để thể hiện văn hóa, văn minh của một dân tộc, của một quốc gia.

Chính trị ở ngay sự giữ gìn lấy phong hoá, trình độ sống phải đúng đường của mình. Phải bảo vệ lấy luân lí, cái lẽ sống xứng đáng của con người gọi là Nhân Luân. Cũng cần phải cố lấy lại cái cốt cách, sự cư xử giao thiệp trang trọng của con người, gọi là Nhân Cách, thì mới mở rộng, làm cho ăn sâu được công đức ở nơi quốc dân. Như thế mới mong đạt được mục đích chính trị. Sự sống không có cốt cách con người, nhất là cái Quốc Cách, như thế thì không có gì sáng sủa đẹp đẽ, xứng đáng, không đưa người ta đến đâu, mà trái lại có thể làm hại được nữa; đó cũng là phản dân chúng.”

Văn hóa của một dân tộc, của một xã hội được nhìn qua được lối ứng xử của người dân trong nước ra sao. Người dân biết tôn trọng luân lý Con Người, sẵn sàng đứng lên chống lại cái ác, cái sai trái; sẵn sàng chấp nhận sống thiệt thòi để sống xứng đáng là một Con người có Nhân Luân (đạo lý, luân lý căn bản của Con Người là phải đứng về kẻ yếu khi kẻ yếu bị kẻ mạnh hiếp đáp, khi kẻ mạnh đàn áp thô bạo kẻ yếu). Từ thái độ sống có luân lý để phản ảnh ra cái cử xử văn minh của Con Người, của Dân Tộc mà cụ Lý gọi là Nhân Cách. Và nếu nhiều người sống đúng với Nhân Cách của mình thì sẽ tạo ra Quốc Cách, tức là cách hành xử của một quốc gia đối với dân tộc mình, đối với nhân loại.

Tại sao thời đại nguyên thủy, còn người hợp lại với nhau để thành lập bộ lạc (xã hội ở phương diện rộng lớn với nhiều bộ lạc) với mục đích gì? Mục đích để bảo đảm sự đối xử giữa Con Người với Con Người không như thời nguyên thủy cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Khi bộ lạc hình thành thì cuộc sống của những Con Người dưới bộ lạc đó được văn minh hơn, lối hành xử nhân đạo hơn, không thể cướp giựt tài sản, đánh đập người khác một cách tự nhiên như thời nguyên thủy khi mọi người sống rời rạc. Lúc đó (thời nguyên thủy) an ninh bất an, ai mạnh sẽ thắng, ai yếu sẽ thua. Nhưng người mạnh rồi có lúc sẽ yếu, cho nên sẽ bị kẻ mạnh khác cướp lấy tài sản, sinh mạng của mình. Chính vì thế mà Con Người thời nguyên thủy đã tụ họp lại với nhau thành từng bộ lạc để bảo vệ lấy nhau; để gia tăng sức sống trong luân lý, kiến tạo một nền văn minh mới; văn minh bộ lạc với luật lệ rõ ràng, luân lý rõ ràng với sai-trái, phải-quấy, thiện-ác.

Nhìn giống nòi Việt hiện giờ thì cái văn minh hiện có tại đất Việt là gì? Đây là một nền văn minh của thời nguyên thủy, mạnh được yếu thua. Đây là nền văn minh lạc hậu mà trong đó mọi người sống còn thua Con Người nguyên thủy. Thua ở điểm nào? Thua ở điểm là Con Người nguyên thủy thấy được sự bất an của cuộc sống cho nên hợp lại thành bộ lạc để bảo đảm sự bất an trong cuộc sống; đồng lòng sống trong một luân lý được những người trong bộ lạc đặt ra để cùng nhau bảo vệ tài sản, sinh mạng của tất cả thành viên trong bộ lạc đó; không ai có thể cướp giựt tài sản và lấy sinh mạng của người khác trong cái bộ lạc đó. Rõ ràng Con Người thời nguyên thủy đã hơn xa người Việt của hôm nay. Hãy tạm gác chuyện so sánh người Việt hôm nay với 4 ngàn năm văn hiến trước đó mà chỉ cần so sánh người Việt với thời Con Người nguyên thủy, cái thời ăn lông, ở lỗ. Phải làm sự so sánh này để đánh giá chính xác cái văn minh hiện có trên đất Việt hôm nay.

Đừng nghĩ rằng với Iphone, Bphone, với xe đẹp là sự văn minh. Đó chỉ là bề ngoài của cuộc sống chứ không nói lên cái văn minh đích thực của một Con Người, của một dân tộc, của một quốc gia. Văn minh là cái ứng xử giữa Con Người với Con Người. Nếu sự ứng xử giữa Con Người với Con Người vô nhân, vô đạo, vô tình, vô cảm thì đấy không phải là văn minh mà là một xã hội thú mang lốt con vật Người. Chỉ có những con thú mới sẵn sàng cắn giết đồng loại của mình. Chỉ có những con thú mới có thể quay lưng lại với đồng loại của mình.

Chúng ta có can đảm để nhìn nhận sự thật trên hay chúng ta vẫn tự ti mặc cảm để rồi đem ra cả ngàn lý do viện dẫn cho lối ứng xử tàn bạo của người Việt đối với người Việt hôm nay? Cần phải nhấn mạnh rằng lối ứng xử này không phải chỉ xảy ra ở VN mà xảy ra ở các nước khác, nơi mà có người Việt sinh sống, tuy rằng mức độ trong nước và ngoài nước khác nhau nhưng tựu chung, lối ứng xử của người Việt hôm nay quá tàn bạo, quá vô luân.

Hãy mạnh dạn vượt lên và xóa bỏ những suy nghĩ không lành mạnh trong vấn đề Chính Trị. Phải hiểu Chính Trị một cách đơn giản là “thiết kế và chấp hành dân sinh”. Sự thiết kế này không ai hiểu và biết nhiều bằng chính bản thân của mỗi thành viên trong xã hội. Chính vì thế chúng ta phải tham gia vào chính trị, không thể chạy trốn, không thể để người khác quyết định cuộc sống chính mình.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 3 năm 2017

Dallas, TX

  1. https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/duongsongviet-version-layouted-may2016.pdf

Đã xem 10384 lần

1 Trackback / Pingback

  1. Vũ Hoàng Anh Bốn Phương – CHÍNH TRỊ LÀ GÌ? | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Your email address will not be published.